Tillfälligt längre ansökningstider än normalt

19 mar 2021

Postkodstiftelsen får just nu in betydligt fler ansökningar än vad som är normalt. Det innebär att vi tillfälligt reserverar oss längre tid innan vi kan lämna återkoppling på inkomna ansökningar.

På grund av att Postkodstiftelsen just nu tar emot onormalt många ansökningar, och att vi inte vill att det ska gå ut över kvalitén i de enskilda bedömningarna, så aviserar vi nu att vi behöver 5-6 veckor på oss innan den ansökande organisationen kan räkna med att höra av oss.

Förra året fick Postkodstiftelsen in över tusen ansökningar och antalet har ökat betydligt under årets första månader. Vi tycker naturligtvis att det är roligt att det finns ett stort intresse och vi gläds åt alla fantastiska initiativ. Vi hoppas att snart vara ikapp och kunna återgå till normala ledtider.

Beskedet gäller tillsvidare.