Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärkt kvinnligt nätverk för snabbare övergång mot en hållbar ekonomi

Den stora majoriteten av progressiva institut och stiftelser för ekonomiskt tänkande leds av män, vilket leder till brist på kvinnliga perspektiv och inflytande. Detta trots att rapporter från World Resources Institute, visar på en tydlig korrelation mellan jämställdhet och hållbarhet. Länder med hög jämställdhet har generellt lägre skogsutarmning, luftföroreningar och annan miljöförstöring, liksom att länder med fler kvinnor i parlamentet är mer benägna att avsätta skyddade landområden eller ratificera internationella miljöfördrag.

I detta projekt vill Collective Leadership Institute (CLI) skapa en internationell plattform där kvinnor och transpersoner som forskar, utforskar och arbetar för ett mer hållbart ekonomiskt system, ges kompetensutveckling samt samarbets- och nätverksmöjligheter, för att gemensamt kunna bli drivande i en snabbare omställningsprocess.

Projektet stöttas med 2 690 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Etablering av ett proaktivt nätverk av kvinnor och transpersoner som idag jobbar med hållbarhetsfrågor. Spridning av nätverkets arbete till relevanta intressenter genom kommunikationsinsatser såsom pressbearbetning, offentliga webbseminarier, en internationell konferens och en öppen webbplattform.

Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till en ökad jämställdhet i den ekonomiska teoribildningen mot ett hållbart ekonomiskt system.

Projektets tidsstatus

74%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i oktober 2021

För mer info: https://www.collectiveleadership.de/blog/article/global-projects/