Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet

Tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare, är ojämnt fördelade mellan olika grupper och i olika delar av Sverige. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt, livskraftigt och varaktigt kulturliv för alla över hela landet. Detta innefattar såväl satsningar som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen som att berika det lokala kulturlivet. Vi vill möjliggöra för konstnärer och kulturskapare att kunna verka utanför städerna, samt för människor med olika bakgrund och tillhörighet att kunna delta i, och själva aktivt bidra till kulturlivet.