Postkodstiftelsens Verksamhetsberättelse 2019


Förord

2019 har varit ett fantastiskt år för Svenska Postkodstiftelsen. I mars 2019 mottog vi 185 miljoner kronor från Svenska Postkodföreningen, varav fem miljoner var för ett specialprojekt. Vårt uppdrag är att förmedla vidare dessa miljoner till ideella organisationer i Sverige och världen i form av projektstöd. Och det har vi gjort! 81 nya projekt har startats upp under året lokalt i Sverige och globalt. Vägen till målet kan variera men målet är detsamma i alla våra projekt – att göra världen bättre.

Det går inte en dag utan att vi på stiftelsen blir berörda och inspirerade av de människor och organisationer vi möter. Vi fick under förra året in 1 069 idéer i form av ansökningar skrivna av engagerade och drivna människor som på olika sätt vill förändra världen och vi hoppas och tror att just de projekt som beviljats stöd från Postkodstiftelsen är de som utmanar mest, gör störst skillnad och inspirerar andra att följa efter.

Under 2019 har vi haft fokus på demokrati- och yttrandefrihet, biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringarna. Vi satte interna mål vad gällde utdelning i form av projektmedel och utförandet av ett antal specifika aktiviteter.

Inom området demokrati och yttrandefrihet hade vi bland annat ett särskilt fokus på att motverka hot och hat bland utsatta grupper. Valet av denna inriktning har sin bakgrund i att flera oberoende instanser rapporterar om ökande hot och hat mot olika utsatta grupper i både Sverige och resten av världen, vilket i sin tur kan ses som ett av de tydligaste symtomen på en hotad eller bristande demokrati

För att öka kunskapen och engagemanget för naturen bland den svenska allmänheten bestämde vi oss för att göra en nationell utlysning för att stimulera små lokala projekt och ideella organisationer att söka till oss. Temat var ”möten med naturen” och utlysningen resulterade i att 25 mindre projekt från norr till söder beviljades stöd inom satsningen. Projekten kommer bidra till att deltagarna får nya upplevelser i naturen, ökad kunskap om djur och växter och dess samspel samt fördjupat engagemang och praktiska verktyg att skydda naturen. Dessa projekt kommer att avslutas under 2020 och vi ser fram emot att sammanställa resultatet av utlysningen och effekten av satsningen.

Det tredje fokusområdet för året hade det övergripande syftet att motverka och minska påverkan av klimatförändringen och bestod av två delar. Den ena delen handlade om att stärka kapaciteten bland kulturaktörer att arbeta med klimatfrågan. Den andra delen avsåg ett internt arbete som syftade till att utveckla Postkodstiftelsens metoder och att ge ökade förutsättningar att kunna bidra till att klimatområdet.

Under året har 83 projekt avslutats och vi har jobbat med att sammanställa effekten av dessa projekt. Du kan läsa om några av dessa i årets verksamhetsberättelse. Just effektmätning och möjligheten att visa vilken samhällspåverkan stiftelsens arbete har är något som vi kommer arbeta mycket mer med framöver och utveckla löpande.

Demokrati och yttrandefrihet, biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringarna kommer fortsatt vara fokusområden även under 2020 då vi anser att det är viktiga områden att investera i. Utmaningarna kvarstår men vi är övertygade att tillsammans med nyfikna, nytänkande organisationer med utmanade idéer så kommer vi att göra skillnad inom dessa områden och utmana andra att följa efter.


Beviljade projekt

ABF Huddinge
195 000 kr

Active Divers
45 100 kr

Afghanaid
2 540 000 kr

Art Lab Gnesta
1 220 000 kr

Artscape
1 915 000 kr

Beyond Sport
2 680 000 kr

Blank Spot Projekt
2 400 000 kr

Clooney Foundation for Justice
7 500 000 kr

Dream Orchestra
2 500 000 kr

EAT Foundation
2 990 000 kr

Environmental Investigation Agency
3 000 000 kr

Fair Trials
1 845 000 kr

Flickaplattformen
1 698 000 kr

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2 085 000 kr

Forum idéburna organisationer med social inriktning
2 390 000 kr

Fredens Hus
2 995 000 kr

Freemuse
2 000 000 kr

Friluftsfrämjandet Katrineholm
200 000 kr

Front Line Defenders
2 400 000 kr

Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland
200 000 kr

Fältbiologerna
1 710 000 kr

Förenade förorter
3 000 000 kr

Föreningen Film and Tell
2 975 000 kr

Föreningen Historieberättarna
200 000 kr

Föreningen Läsrörelsen
2 750 000 kr

Föreningen Rötter
2 500 000 kr

Föreningen Storasyster
2 180 000 kr

Give Directly
3 000 000 kr

Global Witness Trust
7 500 000 kr

Havremagasinets Vänner
200 000 kr

Hungarian Helsinki Committe (Magyar Helsinki Bizottság)
2 100 000 kr

Hälleforsnäs Bygderåd
138 000 kr

InformAction
1 085 000 kr

Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige
1 500 000 kr

International Budget Partnership
4 100 000 kr

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
2 100 000 kr

International Institute for Sustainable Development
1 200 000 kr

Internationella kemikaliesekretariatet
2 330 000 kr

Jordens Vänner
200 000 kr

KISAM (Konsten i Samhället)
1 700 000 kr

Kollaborativet
2 750 000 kr

Kompis Sverige
1 965 000 kr

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
2 920 000 kr

Kulturföreningen Syster
1 620 000 kr

Living Goods
3 000 000 kr

Mantaray impact
3 195 000 kr

MTV Staying Alive
1 695 000 kr

myAgro Farms
2 940 000 kr

Män för Jämställdhet
434 000 kr

Narva Boxningsklubb
2 930 000 kr

Naturskyddsföreningen i Boden
162 000 kr

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk
87 000 kr

Naturskyddsföreningen i Nora
200 000 kr

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
200 000 kr

Naturskyddsföreningen i Skåne
200 000 kr

Naturskyddsföreningen i Tranås
169 000 kr

Naturskyddsföreningen i Örebro län
199 900 kr

Naturskyddsföreningen Värmland
193 000 kr

Plogga
200 000 kr

PotatoPotato Scenkonst
200 000 kr

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
2 780 000 kr

PRO Distriktet Västmanland
185 000 kr

Refugees Welcome Stockholm
200 000 kr

Refunite
2 850 000 kr

RNW Media
2 860 000 kr

Röda korset, Vänersborgskretsen
199 400 kr

Stichting IRC International Water and Sanitation Centre
2 700 000 kr

Stiftelsen Färgfabriken
2 150 000 kr

Stiftelsen GoodSport Foundation
300 000 kr

Stiftelsen Tensta konsthall
200 000 kr

Stockholm International Peace Research Institute
2 960 000 kr

Studiefrämjandet Sörmland
144 100 kr

Studieförbundet Vuxenskolan Väst
190 000 kr

Svenska Rovdjursföreningen
150 000 kr

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund
2 950 000 kr

The Center for Climate Crime Analysis
2 950 000 kr

The Environmental Law Institute
7 000 000 kr

The International Consortium of Investigative Journalists
4 900 000 kr

Thomson Reuters Foundation
2 220 000 kr

Treeaid
3 200 000 kr

UNESCO
2 800 000 kr

WASH United gGmbH
2 860 000 kr

water.org
3 000 000 kr

Writers and Scholars Educational Trust (Index on Censorship)
2 100 000 kr

Demokrati och yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet

Vi ser en fortsatt negativ utveckling med minskad demokrati och begränsningar i yttrandefriheten på många håll i världen.

Flera oberoende instanser rapporterar om ökande hot och hat mot olika utsatta grupper som exempelvis journalister, politiker, människorättsförsvarare och miljöaktivister både i verkliga livet och på nätet, i Sverige och globalt. Det är angeläget att verka för att vända denna utveckling och därför beslutade vi att fortsätta vårt arbete med att främja demokrati och yttrandefrihet och ha det som fokusområde för vår verksamhet även under 2019.

De projekt som vi beviljat stöd till under året verkar såväl i Sverige som internationellt. Vi har till exempel Blank Spot projekt som belyser mediernas roll för demokratiutveckling. Projektet med Förenade förorter vill sänka tröskeln för unga att själva starta projekt och föreningar i sin hemort och Hungarian Helsinki Committee vill motverka de antidemokratiska vindar som blåser i Ungern och andra delar av Europa. Folkrörelsearkivet i Västerbotten öppnar upp och tillgängliggör arkiven som har speglat den demokratiska utvecklingen i vårt samhälle.

 

Läs intervju om projektet med Hungarian Helsinki Committee och se film om Blank Spots projekt

"Vårt projekt syftar till att skapa grunden för att åter kunna bygga upp ett samhälle baserat på rättsstatens principer, civilkurage och solidaritet"

András Kristóf Kádár, vice ordförande på Hungarian Helsinki Committee

Vad gör the Hungarian Helsinki Committee?
– Hungarian Helsinki Committee (HHC) är en av Ungerns främsta icke-statliga människorättsorganisationer. Vi arbetar med att bevara demokratiska värderingar, rättsstatens principer och ett starkt civilsamhälle; att försvara asylrätten och rättigheter för fångar och frihetsberövade, samt ett opartiskt och jämlikt rättsväsende. Vi gör detta genom att tillhandahålla kostnadsfri rättslig hjälp till offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, stödja vid rättstvister nationellt och internationellt, genomföra juridisk research, bevakning, kapacitetsuppbyggnad, påverkansarbete och kampanjaktiviteter.

Låt mig dela några exempel från vårt arbete 2019. Under året tillhandahöll HHC:s advokater juridisk hjälp till 1 600 personer: frihetsberövade, offer för polisövergrepp, flyktingar och modiga ungrare som höjt sina röster mot rättighetsbrott. Vi räddade 19 asylsökande från avsiktlig svält och 92 personer från godtyckligt frihetsberövande av ungerska myndigheter. Vårt arbete bidrog till att behålla det internationella strålkastarljuset på Ungern för dess nedmontering av det demokratiska systemet: olika EU- och FN-organ och Europarådet stämde in i våra kritiska åsikter. Vi spelade en nyckelroll i att stoppa planerna på att införa ett starkt regeringskontrollerat administrativt domstolssystem. Vi utvecklade även en utbildningsmodul för intressenter inom straffrättsområdet om hur man kan kommunicera tydligt med klienter i både tal och skrift.

 

Intervjun fortsätter på nästa sida

András Kristóf Kádár, vice ordförande på Hungarian Helsinki Committee

Vad händer i Ungern och hur arbetar ni med att motverka de anti-demokratiska vindarna som blåser både i Ungern och i andra delar av Europa?
– Från och med 2010 har Ungern förvandlats från att ha varit ett mönsterexempel på demokratisk övergång, till att bli ett i demokratisk tillbakagång. Det styrande partiet har nedmonterat demokratiska kontroller och maktbalanser, ökat sitt inflytande över viktiga statliga institutioner betydligt och allvarligt underminerat medias mångfald. De senaste åren har präglats av val som ansetts vara fria men ”inte rättvisa” enligt internationella valobservatörer, en nedmontering av det oberoende civilsamhället och akademin, och statliga hatkampanjer mot flyktingar.

För att motverka den regerande majoritetens vidare steg och förhindra en ytterligare glidning mot illiberalism behöver vi mobilisera potentiella förändringsledare nationellt och internationellt, bygga och stärka nya allianser av människorättsorganisationer och öka medvetenheten bland allmänheten om demokrati och rättsstatens principer genom att använda innovativa verktyg.

Vad hoppas ni uppnå med det är projektet?
– Vårt projekt, som generöst stöttas av Svenska Postkodstiftelsen, syftar till att skapa grunden för att åter kunna bygga upp ett samhälle baserat på rättsstatens principer, civilkurage och solidaritet och därmed återföra Ungern till samlingen av länder som delar gemensamma europeiska mänskliga rättighetsvärden. Vi hoppas kunna utmana nedmonteringen av demokratins grundpelare och bibehålla det internationella strålkastarljuset på regeringens försök att avveckla rättsstatens principer. Dessutom hoppas vi kunna bidra till att omformulera den sociala diskursen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer genom att ”översätta” dessa abstrakta begrepp till budskap som för den breda allmänheten är lättillgängliga och går att känna igen sig i. Genom dessa insatser hoppas vi kunna bygga en bredare allians av sociala aktörer som kan agera som förkämpar i den demokratiska återuppbyggnaden av Ungern och förhindra en dominoeffekt av demokratiska tillbakagångar i Europa.

Se film om projektet med Blank Spot


Hållbar energi och motverka klimatförändringar

Hållbar energi och motverka klimatförändringar

Hållbar energi och motverka klimatförändringar

Att bidra till hållbar energi och motverka klimatförändringar var självklara val när vi diskuterade våra fokusområden, inte minst på grund av den då nysläppta rapport av FN:s klimatpanel om global uppvärmning som också belyste att omställningen var brådskande.

Vi ville under året undersöka nya arbetsmetoder för att jobba med frågan och på sikt kunna öka avsättningen till projekt som bidrar till att motverka och minska påverkan av klimatförändringen. Därtill tror vi att konst och kultur kan möjliggöra för klimatfrågan att diskuteras ur ett existentiellt perspektiv och skapa former för människor att hantera och reflektera över känslor kopplade till hot och osäkerhet samtidigt som kultur också kan visualisera alternativa berättelser om framtiden och därmed inspirera till handling. En målsättning för året var att stärka kapaciteten hos svenska kulturaktörer att arbeta med klimatfrågan.

De projekt som vi beviljat stöd till under året verkar såväl i Sverige som internationellt. Art Lab Gnesta lyfter engagemanget för klimatförändringar genom konstnärliga metoder. Vi har också gett stöd till Afghanaid för att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassat jordbruk i fem byar i Afghanistan och öka mat säkerheten för de mest utsatta hushållen. Environmental Investigation Agency (EIA) kartlägger den illegala handeln med HFC (fluorerade kolväten) i Europa och ser till att medlemsstaterna lever upp till de regleringar som finns och bidrar till att användningen av dessa gaser sänks ytterligare med nästan 80 procent till år 2030. Beyond Sport stöttar och stärker initiativ som med idrotten som verktyg bekämpar klimatförändringar.

 

Läs intervju om projektet med EIA och se film om Art Lab Gnestas projekt

"Den illegala handeln med HFC:s är ett klimatbrott som utgör ett allvarligt hot mot vår miljö och vår förmåga att uppnå Parisavtalet"

Clare Perry, Klimatkampanjledare på Environmental Investigation Agency

Vad arbetar Environmental Investigation Agency med?
– Environmental Investigation Agency (EIA) undersöker och bedriver kampanjer mot miljöbrott och miljöförstöring. Våra underrättelseundersökningar avslöjar transnationella brott rörande vilda djur och växter, med fokus på elefanter, myrkottar och tigrar samt brott kopplade till skog såsom illegal avverkning och avskogning för att bereda mark för exportgrödor såsom palmolja. Arbetet syftar till att skydda globala marina ekosystem genom att adressera hoten med platsföroreningar, bifångster och kommersiell exploatering av valar, delfiner och tumlare. Slutligen syftar arbetet till att minska påverkan av klimatförändringarna genom att bedriva kampanjer mot köldmedium som är mycket potenta växthusgaser, avslöja den illegala handeln med dessa och förbättra energieffektiviteten i kylsektorn.

EIA presenterar resultaten av sina undersökningar i slagkraftiga rapporter för att bedriva kampanj för ny lagstiftning, förbättrad styrning och mer effektiv tillämpning av lagar. Förövrigt så använder EIA sin erfarenhet och expertis för att ge stöd till verkställande myndigheter och genom partnerskap med lokala grupper och aktivister stötta deras arbete genom att tillhandahålla praktisk utbildning.

 

Intervjun fortsätter på nästa sida

Clare Perry, Klimatkampanjledare på Environmental Investigation Agency

I det här projektet vill ni undersöka den illegala handeln med HFC, vad är HFC och varför finns det en illegal handel med dessa i Europa?
– HFC är en slags fluorerade kolväten som är superpotenta växthusgaser och som används i stor skala i kylar och luftkonditioneringar. 2015 började EU att gradvis minska produktionen och konsumtionen av dessa gaser och att ersätta dem med klimatvänliga alternativ enligt EU:s F-gasförordning. Förordningen syftar till att minska HFC-utsläppen med ca två tredjedelar till år 2030 jämfört med 2014 års nivåer. Detta ska uppnås genom att begränsa försäljning av HFC genom ett kvotsystem. En kraftig minskning av kvoterna 2018 ledde dock till kraftiga prisökningar på HFC i Europa och en skenande illegal handel där skrupelfria handlare illegalt importerade billiga HFCs från Kina till Europa utan att ha en legal kvot. Vissa branschföreträdare uppskattar att den olagliga handeln var så hög som 30 procent av den lagliga handeln.
EIA’s analys av handelsdata visade att importen av HFC under 2018 var mer än dubbelt så hög som 2016 i 11 europeiska länder, inklusive Sverige, trots att HFC-kvoterna hade sänkts med en tredjedel.
Den illegala handeln med HFC:s är ett klimatbrott som utgör ett allvarligt hot mot vår miljö och vår förmåga att uppnå Parisavtalet.

Vad hoppas ni att uppnå med det här projektet?
– Syftet med projektet är att undersöka den illegala handeln med HFC i Europa för att bättre förstå dess omfattning och de viktigaste rutterna, geografiskt viktiga områden och metoder som används för att smuggla HFC:s till Europa.
Informationen kommer att delas med tillsynsmyndigheter såsom tullmyndigheter för att stötta åtgärder som förbättrar implementeringen av förordningen. Informationen kommer också användas för att identifiera brister i lagstiftningen och möjligheter till förbättringar av det nuvarande systemet för övervakning av kvoterna vilket kan ge möjlighet till avgörande förändringar då gasförordningen ska ses över 2021 och 2022.
Projektet syftar också till att öka medvetenheten om klimathotet som HFCs utgör genom att ta fram en övertygande kommunikationsstrategi som syftar till att uppmuntra till kraftfullare insatser av myndigheter och branschföreträdare.
EIA hoppas att dessa insatser i slutänden kommer resultera i minskade utsläpp av klimatförstörande HFCs genom att EU:s F-gasförordning stärks och efterlevs.

Se film om projektet med Art Lab Gnesta


Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Artutrotningen sker snabbare nu än någon gång tidigare under mänsklighetens existens och den fortsätter att accelerera.

Den senaste upplagan av Living Planet Report konstaterade bland annat att bestånden av ryggradsdjur minskade med 60 % från 1970 till 2014. Läget för den biologiska mångfalden är allvarligt. Kännedomen om denna utveckling är dock generellt sett låg bland allmänheten. Sammantaget valde vi därför att fokusera på ekosystem och biologisk mångfald för att öka kunskapen inom området, stärka kapaciteten hos svenska organisationer och bidra till ökad implementering av lösningar för att stärka skyddet av biologisk mångfald och ekosystem.

Vi har under året gett stöd till Föreningen Film and Tell som använder film för att både öka engagemanget för och kunskapen om hur viktigt det är med friska ekosystem och en rik biologisk mångfald. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) bidrar till att återställa våtmarker och att barn och unga deltar i praktiskt naturvårdsarbete. Vi har även gett stöd till Treeaid som återställer och skyddar utsatta ekosystem i Niger och förbättrar levnadsvillkoren för befolkningen. Fältbiologerna gör en insats för att rädda Sveriges sista naturskogar och de många arter som lever där.

 

Läs intervju om projektet med Föreningen Film and Tell och se film om Fältbiologernas projekt

"Vi tror att gränsöverskridande samarbeten är avgörande i den här frågan"

Åsa Ekman, produktionschef och regissör på Film and Tell

Vad gör Film and Tell?
– Film and Tell arbetar för att skapa positiv samhällsutveckling genom starka dokumentärfilmer, omfattande spridning och smart förändringsarbete med metoden ”Real Stories. Real Change.”
Vår vision är att bidra till en bättre värld. Med utgångspunkt i starka dokumentära berättelser, tillsammans med samarbetspartners, skapar vi långvariga initiativ för att driva positiv samhällsutveckling.

Vad gör du?
– Jag är produktionschef och mitt mål är att våra filmer och vårt påverkansarbete ska hålla toppkvalitet, för att nå ut till både den breda allmänheten och de mer nischade målgrupperna för just detta initiativ. Allt för att uppnå så stor effekt om möjligt. I SEE THE BEES är jag också en av regissörerna och leder med stolthet och glädje den fantastiska regigruppen.

Intervjun fortsätter på nästa sida

Åsa Ekman, produktionschef och regissör på Film and Tell

Vad kommer att hända i projektet?
– I initiativet SEE THE BEES gör vi två dokumentärfilmer. I en kortfilm och en långfilm skildrar vi tre familjer som lever mitt i en ekologisk kollaps i Hanyuan, Kina. Där har pollinatörerna nästan helt försvunnit efter många år av intensiv besprutning. Familjerna måste göra svåra val, där deras välstånd ställs mot pollinatörernas överlevnad. Kortfilmen THE SUMMER BREAK (12 min) har festivalpremiär under 2020 och den längre filmen visas på SVT 2021.
Vi tror också på gränsöverskridande samarbeten mellan olika delar av samhället. Därför kommer vi även hålla workshops med lokalföreningar, kommuner och företag som vill göra mer för att hjälpa bin och andra pollinatörer, för att tillsammans hitta effektiva vägar för maximal positiv effekt. Våra workshops byggs runt det unika filmmaterialet från Kina.

Varför är detta viktigt?
– Frågan om pollinatörernas överlevnad är viktig utifrån flera aspekter. Den mest uppenbara är att nästan en tredjedel av den globala matproduktionen är beroende av pollinatörer. Förlorar vi dem sätts matsäkerheten på spel. I en tid av förändrat klimat och utarmade ekosystem blir dessa små insekter mer avgörande än någonsin, både här hemma i Sverige och i resten av världen.
I våra filmer får vi även vittna om en ny sorts flyktingar, där familjer måste splittras för att kunna upprätthålla sitt levebröd, och om hur livet som vi känner till det kan komma att förändras för alltid.

Vilka effekter hoppas ni på?
– Vi hoppas kunna skapa ett starkt nätverk av olika aktörer från näringsliv, civilsamhälle och myndigheter för att på bästa och mest effektiva sätt hitta rätt åtgärder för att säkerställa överlevnaden för pollinerande insekter. Vi tror att gränsöverskridande samarbeten är avgörande i den här frågan – vi behöver få livsmedelsproducenter, fastighetsbolag, politiker och individer att alla dra sitt strå till stacken för ett nationellt krafttag för pollinatörerna.

 

Se film om projektet med Fältbiologerna


Möten med naturen

Möten med naturen

Möten med naturen

Behovet av ett starkt och brett miljöengagemang har aldrig varit större givet hoten som beskrivits ovan. Samtidigt har människors kontakt med naturen minskat dramatiskt de senaste hundra åren.

Under våren 2019 gjorde vi därför en särskild utlysning för mindre projekt, för att hitta lokala initiativ som verkar för att skapa möten med naturen. I dessa utlysningar kan ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige söka upp till 200 000 kronor för att genomföra lokala projekt. Årets utlysning, under namnet ”Möten med naturen” var en del av Postkodstiftelsens satsning på ekosystem och biologisk mångfald.

Över 200 ansökningar kom in och 25 projekt beviljades. Organisationerna som fick stöd av oss är ABF Huddinge, Active Divers, Friluftsfrämjandet Katrineholm, Fältbiologerna Stockholm Uppland Gotland, Föreningen Historieberättarna, Havremagasinets Vänner, Hälsinglands Fornminnessällskap, Hälleforsnäs Bygderåd, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen i Boden, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Naturskyddsföreningen i Skåne, Naturskyddsföreningen Nora, Naturskyddsföreningen Norrbottens Län, Naturskyddsföreningen Tranås, Naturskyddsföreningen Värmland, Naturskyddsföreningen Örebro Län, Plogga, PRO Distriktet Västmanland, Refugees Welcome Stockholm, Röda Korset Vänersborgskretsen, Stiftelsen Tensta Konsthall, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, Studiefrämjandet Sörmland och Svenska Rovdjursföreningen.

Läs intervjuer om projekten med Active Divers, Studiefrämjandet Sörmland och Naturskyddsföreningen Värmland

"Barn som vistas i naturen får en ökad miljömedvetenhet"

Mats Mårtensson, ordförande och instruktör på Active Divers

Vad gör Active Divers?
– Active Divers är en ideell idrottsförening, som sysslar med fridykning, både inomhus i pool vintertid och utomhus i söt- och saltvatten under sommarhalvåret.

Hur kom idén till projektet till?
– Utlysningen av projektet som vi såg på nätet, låg fint i linje med vår förenings grundläggande filosofi och värderingar, så vi kände att vi kunde bidra med något. Att värna om marina miljöer ligger ju oss fridykare varmt om hjärtat, och att kunna öka den medvetenheten känns viktigt; inte minst i dessa tider av klimatkris. När vi i styrelsen och instruktörsguppen tillsammans skissade på projektidén så försökte vi tänka ut aktiviteter som både var genomförbara och kunde locka personer i alla åldrar.

Vad kommer att hända i projektet?
– En del saker har redan ägt rum inom ramen för projektet: vi har haft prova-på-aktiviteter där de som har varit nyfikna på fridykning har fått prova i Öresund. Samtidigt har våra instruktörer passat på att berätta lite om den marina miljön och om de miljöhot som finns, t.ex. plaster i haven. Vi har också haft filmvisning av ”Det Stora Blå” – en klassisk, känd fridykningsfilm som också lyfter fram kärleken till havet, vattenmiljön och dess invånare. Filmvisningen efterföljdes av en quiz med frågor om marina miljöer, fridykning, och livet i haven. Dessa aktiviteter kommer att upprepas under våren 2020, och dessutom kommer andra aktiviteter att genomföras: en utställning med information om fridykning och marina miljöer, en öppen föreläsning av en marinbiolog från Naturum på Kullaberg, dyk i stenbrott där miljö och fridykning verkligen är sammankopplade.

 

Intervjun fortsätter på nästa sida

Mats Mårtensson, ordförande och instruktör på Active Divers

Varför är detta viktigt? Vilka effekter hoppas ni på?
– Barn som vistas i naturen får en ökad miljömedvetenhet och vi hoppas förstås att alltfler barn och unga ska få upp intresse för både fridykning specifikt och för vattenmiljöer och miljöaspekter mer generellt. Det är viktigt för alla människor att känna ett engagemang för något, att känna att man kan bidra till något meningsfullt. Med fokus på miljöfrågor och vatten hoppas vi kunna förena nytta med nöje, att både känna engagemang i en sport som också bidrar till kunskap och en god marin miljö.

Läs intervju om Studiefrämjandet Sörmlands projekt

"Vi vill med hjälp av muntligt berättande locka familjer som kanske inte är så vana vid att vara ute i naturen till Årbyskogen"

Lena Wistrand, kommunikatör och verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Sörmland

Vad gör Studiefrämjandet Sörmland?
– Studiefrämjandet är ett av tio svenska studieförbund. Vi är politiskt och religiöst obundna. Vi har 19 medlemsorganisationer. Vi jobbar med folkbildning och arrangerar studiecirklar, kurser, workshops och kulturarrangemang över hela landet, ofta tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer.

Hur kom idén till projektet till? 
– Jag gick en berättarkurs förra sommaren och insåg att det råder en brist på muntligt berättande i dagens samhälle. Några månader senare fick jag kontakt med Naturskyddsföreningen i Tyresö, som har genomfört något som påminner om det vi nu gör i Eskilstuna. Jag bjöd in dem till en inspirationsträff och där och då föddes idén till Sagornas skog.

Vad kommer att hända i projektet?
– Med start i december har vi haft flera olika aktiviteter på temat skog och sagor. Inför jul hade vi tematräffar på stadsbiblioteket om gårdstomten, under sportlovet var temat Plupp och hans värld. Under påsklovet är temat naturväsen och då ska vi bland annat tillverka skyddsamuletter och genomför två skogsutflykter för barn med temat älvor och troll. Då kommer barnen också få tillverka sina egna naturväsen av det de kan hitta i naturen. Lässatsning Eskilstuna har satt ihop boklådor för förskolor och skolar med temanaturväsen och utlyst en berättartävling på temat som ska utmynna i en utställning i stadsbiblioteket.

 

 

Intervjun fortsätter på nästa sida

Lena Wistrand, kommunikatör och verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Sörmland

 

Allt leder fram till arrangemanget Sagornas skog som arrangeras i höst. Den dagen kommer Årbyskogen att befolkas av de naturväsen som vi trodde på en gång i tiden. Här kommer man att kunna möta vallpigan, som blev bergtagen av Bergakungen (som också lufsar runt i skogen), se älvorna dansa, höra Näcken spela, bli vaggad till sömns av Trollmor, möta det vackra men farliga Skogsrået och hjälpa till att skrämma Maran på flykten. För att bli insläppt i skogen måste man passera Sagoskogens väktare som också kommer att ge alla barn en vacker glassten som de kommer behöva för att ta sig förbi vättarnas rike.

Varför är detta viktigt? Vilka effekter hoppas ni på?
– Vi vill med hjälp av muntligt berättande locka familjer som kanske inte är så vana vid att vara ute i naturen till Årbyskogen. Samtidigt vill vi berätta om en del av vår etnologiska historia och den gamla folktron och förklara vilken roll skogens naturväsen spelade. Vi passar förstås också på att informera om Allemansrätten.
Förutom att ge familjerna en spännande och rolig upplevelse tillsammans hoppas vi också på att fler ska upptäcka att friluftsliv och naturaktiviteter är något positivt för hela familjen. Att man ska uppleva att kontakt med naturen ger en lång rad positiva bieffekter och att den svenska skogen är en ofarlig plats
Förhoppningsvis kan Sagornas skog bli en återkommande aktivitet som eventuellt också kan flytta runt i länet och arrangeras på flera platser.

Läs intervju om Naturskyddsföreningen Värmlands projekt

"Vi står inför en allvarlig artutrotning i världen och i Sverige"

Karolina Hasselroth, projektledare på Naturskyddsföreningen Värmland

Vad gör Naturskyddsföreningen Värmland?
– Naturskyddsföreningen är en ideell förening och omfattar de kretsar som är verksamma inom Värmlands län och anslutna till Naturskyddsföreningen. Syfte och mål med föreningen är att göra naturens röst hörd, bevaka och stötta arbete med miljö- och naturfrågor i Värmlands län.

Hur kom idén till projektet till?
– Idéen kom från styrelsen och ordförande Lars-Ola Westerlund i Värmlands naturskyddsförening som brinner för arter som finns i vår närmiljö. Grodor och fläddermöss är två arter som vi ofta kommer i kontakt med men många saknar kunskap om. Vi påverkar deras levnadsmiljö på många sätt, ofta negativt, men hur kan vi påverka dem positivt? Det ville vi starta ett projekt om för lära ut till allmänheten och lokalbefolkningen i synnerhet.

Vad kommer att hända i projektet?
– Först sker en utbildningsinsats i form av föreläsningar om arterna, därefter kommer det ske fler träffar under våren till exempel, i fält för att lära sig inventera. Utöver det kommer vi genomföra träffar där vi ägnar oss åt artskydd så som att bygga fladdermusholkar eller studiebesök för att se hur man kan bland annat skapa goda miljöer för groddjur. I slutet av projektet är tanken att deltagarna i projektet ska kunna inventera arterna själva.

Intervjun fortsätter på nästa sida

Karolina Hasselroth, projektledare på Naturskyddsföreningen Värmland

Varför är detta viktigt? Vilka effekter hoppas ni på?
– Vi står inför en allvarlig artutrotning i världen och i Sverige. Den är speciellt allvarlig för groddjuren. För groddjuren handlar det om att deras livsmiljöer i snabb takt försvinner framförallt i jordbrukslandskapet där man fyller igen eller tar bort gamla branddammar till exempel. I många vattenmiljöer där groddjuren trivs har det planterats ut fisk vilket påverkar framförallt vattensalamander och grodor negativt som behöver fiskfria miljöer för att trivas. För groddjuren är även trafiken ett problem när människan anlägger vägar där groddjuren har vandringsvägar och stora antal riskerar dö ut på grund av trafiken. För fladdermusen är det till stor del samma problem som groddjuren. Många av de naturliga livsmiljöer där de trivs i försvinner i rask takt och där de nu övervintrar såsom vindar på gamla torp och hus rivs eller byggs så täta att fladdermöss inte kan ta sig in längre. Naturliga miljöer försvinner snabbt för båda dessa arter när vi förtätar och bygger ut våra samhällen.

Genom att genomföra föreläsningar och sprida kunskap om arterna har vi möjlighet att bidra till att minska artutrotningen och förbättra deras situation. Genom att lära deltagarna hur vi kan kartlägga arterna kan vi ta reda på var dessa finns och sedan påverka instanser för att vidta åtgärder som skyddar arterna. Projektet innehåller även många praktiska moment som kan inspirera deltagarna att göra egna insatser för grodorna och fladdermössen.

Läs mer: "Vi står inför en allvarlig artutrotning i världen och i Sverige"


Avslutade projekt

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Samtidigt som vi varje år beviljar stöd till nya projekt, har vi många projekt som befinner sig längre fram i projektfasen, och så småningom avslutas och slutrapporteras. Under 2019 avslutades 83 projekt som Postkodstiftelsen stöttat och som har beviljats stöd under åren 2015–2019.

Tillsammans har dessa projekt fått över 150 miljoner kronor. En femtedel av projekten hade miljöfokus medan de resterande projekten fokuserade på människors levnadsvillkor.

Det var en bred spännvidd vad gäller vilka målgrupper som har berörts, vilka projektaktiviteter som har genomförts och inte minst var projekten har ägt rum. Ungefär hälften av projekten har genomförts i Sverige. En femtedel av projekten har genomförts i Afrika och en femtedel i Asien.
Projekten har tillsammans adresserat flertalet globala mål. Framförallt är det målen Hälsa och välbefinnande och Minskad ojämlikhet som de adresserat men även Fredliga och inkluderande samhällen samt Jämställdhet.

På kommande sidor kan du läsa mer om fyra kluster av projekt som vi har valt att titta närmare på: kultur för social förändring, hälsovård och kunskap om sexual och reproduktiv hälsa, innovation och ny teknologi och lokala projekt i Sverige.

Läs mer

Kultur för social förändring hos barn och unga

Kultur är en mycket bra metod för att skapa social förändring hos barn och unga. Det märks inte minst i de projekt som drivits av Molièreensemblen, Göteborgs Dramatiska Teater, BUFF Filmfestival och Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. En förutsättning för att nå social förändring är att kulturen är anpassad för målgruppen och att de upplevs vara delaktiga i projekten.

Den psykiska ohälsan i Sverige bland ungdomar är utbredd och leder till en ökad risk för självskadebeteende och i värsta fall självmord. Genom preventivt arbete i skolan har Molièreensemblen stärkt ungas självkänsla med hjälp av teater, gestaltning och positiva hjälteberättelser.

Sexuella övergrepp och ofredande har den senaste tiden blivit en mycket aktuell fråga, inte minst genom kampanjen #metoo. Med sin föreställning Kentaur har Göteborgs Dramatiska Teater spelat för drygt tvåtusen ungdomar och medvetandegjort utbredningen av sexuellt våld och dess normalisering i samhället.

Läs mer: Kultur för social förändring hos barn och unga

Kultur för social förändring hos barn och unga

Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter och lika värde, oberoende av bakgrund, livsåskådning och hälsa. Genom den digitala plattformen som BUFF Filmfestival har skapat har barn och unga som vistas på sjukhus kunnat ta del av kvalitativa filmupplevelser och gett dem möjlighet att dela med sig av sina egna berättelser och kommunicera med andra barn och unga. Plattformen har etablerats på närmare trettio sjukhus runt om i landet.

Demokrati kan aldrig tas för givet utan behöver ständigt erövras. Det är därför viktigt att samtal om demokratin förs och att barn och unga är delaktiga i det här samtalet eftersom de är framtida väljare. Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning har skapat en vandringsutställning som vänt sig till skolelever och en bredare allmänhet för att ta plats i samhället, engagera sig och lämna avtryck.

Genom de här fyra projekten har totalt 14 517 barn och unga nåtts och varit delaktiga och medskapande i kulturella upplevelser som lett till social förändring.

 

Läs mer: Hälsovård och kunskap om sexual och reproduktiv hälsa

Hälsovård och kunskap om sexual och reproduktiv hälsa

God tillgång till hälsovård är livsavgörande. Last Mile Health, Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation, World Lung Foundation, Kick 4 Life och WASH United har drivit projekt som förbättrat tillgången till hälsovård och genom idrott ökat barn och ungas kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa.

På grund av stora avstånd till närliggande hälsocenter saknar över en miljard människor i världen tillgång till hälsovård. För att förhindra detta har Last Mile Health utbildat lokala hälsoarbetare i Liberia för att kunna ge vård på plats till människor som bor i de mest avlägsna områdena i landet.

Barn- och mödradödligheten i världen är fortfarande hög. En anledning är att enbart hälften av alla världens barn registreras vid födelsen. För att förbättra hälsovården i Gambia har Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation implementerat ett nytt journalsystem som gjort det möjligt att registrera fler barn samt underlättat för myndighetspersonal att följa upp och administrera ärenden.

En annan anledning till den höga barn- och mödradödligheten är att många kvinnor inte föder på hälsokliniker och att det saknas fungerande system när det uppstår komplikationer under graviditeten. I World Lung Foundations projekt i nordvästra Tanzania har riktlinjer för hur de här situationerna ska hanteras tagits fram. Hälsoarbetare har också utbildats för att kunna identifiera och ta hand om gravida kvinnor med komplikationer i ett tidigare skede.

Genom de här tre projekten har drygt 47 000 personer fått tillgång till hälsovård och 349 hälsoarbetare har utbildats för att kunna ge den vård som behövts.

Läs mer: Hälsovård och kunskap om sexual och reproduktiv hälsa

Hälsovård och kunskap om sexual och reproduktiv hälsa

I Lesotho bär var fjärde vuxen i landet på HIV-viruset. En bidragande anledning är en akut brist på utbildning om prevention och hälsa. Av den anledning genomförde Kick 4 Life ett projekt där de genom fotboll kunde nå barn och unga och utbilda dem inom hälsa och personlig utveckling.

Bristen på rent vatten, tillgång till toaletter och avsaknaden av hygienartiklar leder till att många flickor runtom i världen upplever stora problem under sin menstruation och hindrar dem från att gå i skolan. Därför har WASH United i sitt projekt utbildat flickor i Indien om pubertet, sanitet och menshygien.

Genom de här två projekten har 31 212 barn och unga ökat sina kunskaper om menstruation och sexuell och reproduktiv hälsa.

Läs mer: Innovation och ny teknologi

Innovation och ny teknologi

Innovativ teknik och digitala tjänster skapar nya möjligheter för organisationer att hjälpa människor. För Refugees United Fonden, Better Cotton Initiative och Rare Inc. innebär det att deras verksamhet kan nå ut till nya användare, skalas upp och effektiviseras.

För människor som lever i flyktingläger är bristen på informations- och kommunikationsmöjligheter en stor utmaning. Att vara utelämnad till andra för information bidrar till passivitet och minskad värdighet. Därför har Refugees United Fonden tagit fram nya kommunikationslösningar, i form av en mobilapplikation, som möjliggör för effektiv informationsdelning mellan människor på flykt.

Huvuddelen av bomullsproduktion är ohållbar med för stor användning av vatten och bekämpningsmedel. För att ställa om till en mer hållbar bomullsodling har Better Cotton Initiative utvecklat ett digitalt utbildningsprogram som når bönder om hur bomull kan odlas på ett hållbart sätt och skapat goda förutsättningar för fler bönder att ställa om till en mer hållbar bomullsproduktion.

Trots att hälften av världens fisk fångas av småskaliga fiskare har deras roll i att skapa ett hållbart fiske ofta förbisetts. Genom att introducera nya digitala lösningar kan deras livssituation förbättras och deras bidrag till ett hållbart fiske förtydligas. Rare Inc. har i sitt projekt utvecklat en digital plattform där fiskare kan registrera sin fångst och ges möjlighet att öka sina kunskaper om ekonomi och försörjning.

Genom de här tre projekten har 23 955 personer använt digitala tjänster för att nå anhöriga, träffa nya vänner och utbilda sig.

I det här sammanhanget ska även The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nämnas. De har i sitt projekt utvecklat ett nyskapande digitalt sökverktyg, men i första hand vänt sig till ett nätverk av journalister runt om i världen.

Läs mer: Lokala projekt i Sverige

Lokala projekt i Sverige

Under 2018 genomförde Postkodstiftelsen en utlysning för att stödja lokala projekt i Sverige. Projekten kunde söka upp till 200 000 SEK och tematiken Psykisk hälsa genom livet. Totalt slutrapporterades 23 av dem under det gångna året.

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat sedan 1980-talet. En gemensam utgångspunkt för de nio projekt som vänt sig till barn och unga, Tjejjouren Bellis, Stjärnjouren, Insamlingsstiftelsen War Child, Mentalpiloterna, Män för Jämställdhet Stockholm, RFSL Umeå, Gottsunda Teater, Föreningen Allt och Bufff Skåne har varit att arbeta förebyggande och ge dem möjlighet att reflektera och uttrycka sig med sina egna ord. 4 000 barn och unga har deltagit i aktiviteterna.

Att vara anhörig kan vara påfrestande. Det kan leda till oro, stress och skuldkänslor. Det kan även leda till psykisk ohälsa, sjukdom och en försämrad ekonomi. Förståelse för och kunskap om anhörigas situation bland allmänheten och inte minst hos dem själva behöver förbättras. Gemensamt för de tre projekten, Anhörigas riksförbund, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd och ABF Värmland har varit att stödja gruppen och skapa förutsättningar för dem att hjälpa varandra. 105 anhöriga har fått stöd att hjälpa andra.

Läs mer: Lokala projekt i Sverige