Förord

2021 har för oss på Postkodstiftelsen varit ett mycket händelserikt och produktivt år. Trots att även 2021 har präglats av covid-19, har vi förverkligat flera ambitiösa projekt och testat nya idéer som kan stärka civilsamhället och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi har bland annat genomfört en utlysning, Allas Röster, där organisationer haft möjlighet att söka projektstöd på mellan 200 000 och 500 000 kr, vilket är ett storleksintervall där vi inte tidigare beviljat stöd. Syftet med detta har varit att nå nya organisationer, i nya delar av civilsamhället.

Vi lanserade även ett nytt initiativ, Grannskapsinitiativet, för att stödja små lokala projekt som främjar gemenskap och bidrar till öppna, levande och tillgängliga grannskap. Trots att initiativet lanserades så sent som i november har det redan nått ut brett och organisationer över hela Sverige har sökt stöd. Grannskapsinitiativet fortgår löpande och vi välkomnar nya ansökningar.

Inom kulturområdet så har vi följt projektet med Ideell Kulturallians med stort intresse. Projektet var ett sätt att stötta de allra minsta kulturorganisationerna i Sverige som drabbades hårt av pandemin och där de offentliga stöden inte nådde fram. Projektet har varit lyckat och gjort skillnad för många. Det är vi glada för. Under 2021 startade vi även upp ett nätverk för idrott för social förändring. Stiftelsen har kontinuerligt finansierat området sedan 2015 men det är tydligt att det krävs mer än bara pengar för att sektorn ska kunna växa och lyfta.  Syftet med nätverket är att skapa en plattform i Sverige för organisationer som arbetar med idrott för social förändring. Vi ser väldigt positivt på nätverket och kommer att fortsätta bygga plattformen under 2022.

Vi har också, under 2021, frågat våra organisationer vad de tycker om oss och vårt sätt att arbeta samt om och hur vårt stöd gör skillnad för organisationen. Vi är glada över svaren som visar att organisationerna stärks på flera sätt och att vår flexibilitet, stöd och erfarenhet gör skillnad för organisationerna. Att mäta den skillnad vårt stöd har på civilsamhället och på vår omvärld är något vi kommer att jobba mer med under 2022. Vi ser fram emot det.

Marie Dahllöf, Generalsekreterare, och Teresa Vieglins, Vice Generalsekreterare, Svenska Postkodstiftelsen.

Resultat 2021

180

miljoner kronor som en del av Svenska Postkodslotteriets överskott

1 850

miljoner kronor utdelade sedan start

172

miljoner kronor fördelades 2021

76

projekt beviljades stöd 2021

776

projekt som fått stöd sedan start

15

miljoner kronor övriga kostnader

Här kan ni läsa vår Årsredovisning 2021.

Beviljade projekt 2021

Access Now
2 860 000 kr

Alla Åldrars Scen
500 000 kr

Ashoka Nordic*
160 000 kr

Barndiabetesfondens Riksförening
1 610 000 kr

Beirut DC
2 150 000 kr

Changers Hub
2 800 000 kr

ClientEarth
4 000 000 kr

Clooney Foundation for Justice
5 000 000 kr

Concern Worldwide
2 580 000 kr

Digidem Lab
500 000 kr

EAT Foundation
4 440 000 kr

Emma Ricklunds Stiftelse
2 210 000 kr

En Frisk Generation
2 390 000 kr

End Ecocide Sweden
2 225 000 kr

Fiskesekretariatet (FishSec) *
65 000 kr

Fisksätra Folkets Hus Förening
480 000 kr

Folkets Husby
500 000 kr

Forest Peoples Programme
2 990 000 kr

Freedom House
5 460 000 kr

Fundación Oceana
2 000 000 kr

Förenade Förorter*
331 000 kr

Beviljade projekt 2021

Föreningen LiveGreen
1 245 000 kr

Föreningen Sagohuset
2 275 000 kr

Förening Gotlands Fornvänner
1 050 000 kr

Gapminder Foundation
5 200 000 kr

Global Fishing Watch
3 740 000 kr

Global Utmaning
2 450 000 kr

Hammarkullen Konsthall Förening
220 000 kr

Helamalmö
500 000 kr

Historieberättarna
500 000 kr

Human Activities and CATPC
1 990 000 kr

ICCROM
3 190 000 kr

ilDance Ideell Förening
2 150 000 kr

ILGA World
4 620 000 kr

Insamlingsstiftelsen War Child
2 800 000 kr

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation
500 000 kr

Institute for Sustainable Communities (ISC)
4 380 000 kr

International Media Support Association
1 520 000 kr

Internews Europe
2 650 000 kr

KISAM (Konsten i samhället)
498 000 kr

Klimatklubben
1 000 000 kr

Beviljade projekt 2021

Kollaborativet*
80 400 kr

Konstnärscentrum Väst
2 260 000 kr

Läxhjälpen
2 575 000 kr

Media Development Investment Fund
2 700 000 kr

Media Development Investment Fund*
1 050 000 kr

Miljöverkstan Flaten
380 000 kr

Muralcentralen
2 500 000 kr

Naturfotograferna /N
2 780 000 kr

Negotiation Strategies Institute (NSI)
3 740 000 kr

Operation 1325
1 470 000 kr

PAX – Stichting Vredesbeweging Pax Nederland
2 840 000 kr

Questionmark
2 755 000 kr

Rainforest Foundation US
5 500 000 kr

Re:Wild (Global Wildlife Conservation)
5 000 000 kr

Rise - Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
1 995 000 kr

Räddningsmissionen
1 390 000 kr

Safe Havens Freedom Talks
2 400 000 kr

SE Forum
800 000 kr

ShareMusic & Performing Arts
2 500 000 kr

Somaya kvinno-och tjejjour
2 370 000 kr

Beviljade projekt 2021

Stichting Bellingcat
1 620 000 kr

Stiftelsen Expo
2 998 000 kr

Stiftelsen The Global Village
500 000 kr

Stiftelsen Trygga Barnen
1 100 000 kr

streetfootballworld gGmbH (sfw)
2 325 000 kr

Sveriges Körförbund*
400 000 kr

Sveriges Skateboardförbund
1 350 000 kr

Swiss Academy for Development
1 550 000 kr

TackleAfrica
2 055 000 kr

Teaterensemblens ideella förening
1 315 000 kr

Tidigt Föräldrastöd
485 000 kr

Trajosko Drom
375 000 kr

Ung Teaterscen
2 280 000 kr

Unga Klaras Vänner
2 000 000 kr

Ungas Juridik
500 000 kr

Vaccine Forward
2 500 000 kr

Våra barns klimat (före detta Aktiva Föräldravrålet)
1 300 000 kr

Wise Economy Global Association
2 350 000 kr

Women Win
2 810 000 kr

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
2 340 000 kr

World Resources Institute
5 000 000 kr

*Utökat projektstöd till befintligt projekt

Stiftelsen Expo

“Genom ökad kunskap och förståelse för det nya politiska landskapet ger vi civilsamhället nya verktyg att navigera i detta landskap och att nå rätt målgrupper med rätt budskap.”

Ni driver projektet ”Data för demokrati”. Vad handlar det om?
Projektet handlar om att rusta civilsamhället för att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter. Vi har genom en stor attitydundersökning samlat in data som fångar befolkningens attityder till olika sociokulturella frågor. Datan ger kunskap om det nya politiska landskapet där dessa frågor står i centrum och därmed möjlighet att mer strategiskt och effektivt stödja civilsamhället.

Varför är projektet viktig? Hur tror ni att projektet kan hjälpa andra organisationer att bli bättre på sitt påverkansarbete?
Utrymmet för demokrati och ett fritt civilsamhälle krymper. Det ställer vår demokrati inför en stor utmaning. Genom ökad kunskap och förståelse för det nya politiska landskapet ger vi civilsamhället nya verktyg att navigera i detta landskap och att nå rätt målgrupper med rätt budskap. Vår kartläggningsmodell ger ytterligare stöd i det lokala påverkansarbetet genom att visa hur attityderna fördelar sig geografiskt. 

Vad hoppas ni på att ha åstadkommit när projektet är slut?
Vi hoppas erbjuda nya sätt att förstå samtiden genom att jobba datadrivet. Vi kan erbjuda kunskap, analyser och verktyg för både civilsamhälle, kommun och politik som kommer att effektivisera deras kommunikation och sättet de når ut till existerande och potentiella målgrupper. Genom vår data och våra analysverktyg kan vi erbjuda unika analyser som kan stärka demokrati och motverka rasism.    

1517752136641 (002)

Sara Aarnivaara, projektledare Data för demokrati, Stiftelsen Expo

Allas Röster – för engagemang och tillhörighet

I Sverige ser vi att klyftorna i samhället ökar och det finns uppenbara kluster av utanförskap och diskriminering. Många som lever i utanförskap saknar möjlighet att påverka sitt eget och andras liv. Organisationer som arbetar med att stärka demokratiska samtal och bidrar till att öka delaktigheten och inflytandet är ovärderliga och behöver resurser för att göra skillnad i samhället. 

Vi gjorde därför en särskild satsning vid namn Allas Röster för att ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 200 000–500 000 kronor för att genomföra projekt som bidrar till just detta. Vi såg gärna att projekten kunde öka engagemang, möjliggöra ett aktivt deltagande och ett växande inflytande i närområdet, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka. Det beviljades totalt 6,4 miljoner kronor till 14 projekt. Läs mer om vad dessa projekt handlar om här.

World Resources Institute

“Finansiering från Postkodstiftelsen ger möjlighet att stärka avgörande aktörer med den kompetens och kunskap de behöver för att kunna dra full nytta av GFW för att bekämpa tropisk avskogning.”

Vad är “Global Forest Watch”?
Global Forest Watch (GFW) erbjuder forskare, myndighetsföreträdare, företag, civilsamhällsorganisationer och engagerade medborgare en rad verktyg för att fatta mer informerade beslut om hur de kan hantera och skydda skog. GFW använder maskininlärningsalgoritmer och expertanalyser för att sammanfatta satellitbilder, information från crowdsourcing och hundratals öppna datakällor till hanterbara insikter och information relevant för policy om skogar i hela världen.

Vilka slutsatser kan ni dra om trender kring tropisk skog baserat på resultaten från Global Forest Watch?
De senaste trenderna indikerar att avskogningen ökar. Förlusten av naturskog ökade med 12% under 2020, vilket representerar en yta lika stor som Nederländerna och motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från 570 miljoner fordon. Det finns dock ljuspunkter- Indonesien har lyckats minska sin avskogning för fjärde året i rad. Vi inväntar datan från 2021 som kommer vara tillgänglig på GFW i april, för att se om trenden består eller förbättras.

Vad hoppas ni på att åstadkomma med Postkodstiftelsens stöd?
Förra året publicerades det första kostnadsfritt tillgängliga radar-baserade avskogningslarmsystemet någonsin på GFW. Detta identifierar uthuggningar på en mindre skala och utan ”blinda säsonger” som kan uppstå p.g.a. moln eller dis från rök. Finansiering från Postkodstiftelsen ger möjlighet att stärka avgörande aktörer med den kompetens och kunskap de behöver för att kunna dra full nytta av GFW för att bekämpa tropisk avskogning.

Jessica_Webb

Jessica Webb, Senior Manager för Global Engagement, Global Forest Watch.

Unga Klaras Vänner

För att scenkonstnärer med funktionsvariation ska ha en chans att uppnå representation behöver scenkonstinstitutionerna bestämma sig för att öppna sina dörrar på allvar.”

Vad handlar projektet ”FunkisScenNu” om?
I grunden handlar projektet om att hörsamma och utforska funkis- och ungdomsrörelsens självklara krav på representation inom kulturlivet. Inte minst styrkt genom Barnkonventionen, gör projektets målgrupper anspråk på och har rättighet till medverkan på, bakom och framför scenen. I projektet producerar vi tre olika produktioner och utforskar en metodutveckling i att skapa inkluderande, konstnärliga processer, tillsammans med andra institutioner, organisationer och forskare.

Varför ville ni ta tag i detta? Varför är det viktigt?
Unga Klaras konstnärliga inriktning är att skapa teater undersökandes och forskandes utifrån ett barnperspektiv och att vara en teater i barn och ungas tjänst – ALLA barn, oavsett funktionsvariation. För att scenkonstnärer med funktionsvariation ska ha en chans att uppnå representation behöver scenkonstinstitutionerna bestämma sig för att öppna sina dörrar på allvar – med detta projekt vill Unga Klara vara en pionjär och inspirera andra, tillsammans med funkisrörelsen och professionella scenkonstnärer med funkis.

Vad hoppas ni på att ha åstadkommit när projektet är slut?
En revolution! Funkisperspektivet skall vara ett lika naturligt och närvarande perspektiv som de övriga mångfaldsperspektiv som teatern arbetar med, hos oss som i branschen i stort.  

Untitled-2

Stefan Hansen, VD, Unga Klaras Vänner.

TackleAfrica

“Detta projekt kommer också att skala och bädda in TackleAfricas evidensbaserade metodik i Restless Developments verksamhet.”

Kan ni berätta kort om projektet SRHR utbildning genom fotboll i Zambia?
Projektet använder fotbollens kraft och popularitet för att ge ungdomar i Zambia verktyg och kunskap inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därmed kan de ta kontroll över deras sexuella hälsa och minska den negativa inverkan som HIV och SRHR-frågorna har för dem själva och deras familj. 

Varför är detta projekt och samarbetet med Restless Development viktigt för TackleAfrica?
TackleAfrica tror passionerat på idrottens förmåga att skapa positiv förändring och att få chansen att utbilda en sådan stor organisation som Restless Development om just hur man kan använda idrott för social förändring som metod är därför mycket spännande. Restless Development har en stor global räckvidd, och kapacitet att sprida TackleAfricas innovativa, unika metodik för idrott för social förändring till hela sin globala plattform.

Vad hoppas ni på att åstadkomma när projektet är slut?
Vi hoppas på att projektet bidra till en generation av ungdomar som är trygga i att försvara sina rättigheter och kan söka SRHR-relaterade tjänster när de behöver. Detta projekt kommer också att skala och bädda in TackleAfricas evidensbaserade metodik i Restless Developments verksamhet. Slutligen, vill vi ta itu med traditionella könsnormer genom att testa en ny fotbollsbaserad läroplan.

Edson

Edson Sialutaba, projektkoordinator, TackleAfrica

Grannskapsinitiativet

“Jag ser fram emot ansökningar från fler lokala krafter!”

Grannskapsinitiativet är en helt ny satsning hos Postkodstiftelsen, hur har de första månaderna sedan lanseringen sett ut?
Det har varit väldigt roligt att rulla igång Grannskapsinitiativet! Vi har redan fått minst en ansökan från 19 av 21 regioner i landet och vi vill att många fler lokala föreningar ska upptäcka möjligheten att söka detta nya projektstöd.

Kul att höra. Finns det en tydlig trend bland ansökningarna?
Det ansökningarna har gemensamt är att det handlar om aktiviteter som för människor i närområdet samman. En del riktar sig till alla i närområdet, medan andra riktar sig till specifika målgrupper som nyanlända eller barn. Det är även tydligt att Grannskapsinitiativet passar många olika typer av lokala ideella organisationer, där många vilar helt på ideella krafter och är väldigt små.

Varför är initiativet viktigt?
Genom Grannskapsinitiativet vill vi möjliggöra lokala projekt som stärker gemenskapen mellan människor och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Det handlar om små stöd och korta insatser som tillsammans kan bidra till ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Jag ser fram emot ansökningar från fler lokala krafter!

blurred background, blur city lights

Evelina Båverman, Koordinator Grannskapsinitiativet

Hönshuset Trevnaden

”Allt genom ett hönshus på äldreboende”

Ni är en av de första organisationerna som fick stöd inom Grannskapsinitiativet. Berätta gärna vad projektet Hönshuset Trevnaden handlar om?
Projektet handlar om att skapa bättre livsmiljöer för äldre, möjliggöra möten mellan olika målgrupper och skapa en arena för gemensamt lärande. Allt genom ett hönshus på äldreboendet Trevnaden i Sofielund i Malmö! Projektet genomförs under 2022 genom en kollektiv design- och byggprocess för att inkludera fler perspektiv och lära av varandra. I området finns många förskolor och skolor och efter att bygget står klart samarbetar Växtvärket och äldreboendet för att hönshuset ska kunna användas till pedagogisk verksamhet.

Varför är det viktigt?
Det finns flera lyckade exempel på hur höns kan användas i äldres livsmiljöer för att öka mentalt välmående och minska känslan av ensamhet. Genom att inkludera ett barnperspektiv öppnas dörrar även för möten mellan barn och djur såväl som mellan barn och äldre. Det behövs innovativa insatser och lösningar för att skapa en rättvis hållbar stad och öka gemenskap och mentalt välmående. Vi tror att ett hönshus på ett äldreboende kan vara del av en sådan utveckling. 

Vad vill ni åstadkomma med Hönshuset Trevnaden?
Områdets äldre får förutsättningar till en bättre livsmiljö och barn och unga ges en möjlighet att bättre förstå hur djur, natur och hållbarhet hänger ihop.

Bild Lisa Magnusson

Lisa Magnusson, landskapsarkitekt, Växtvärket Malmö

Avslutade projekt

De avslutade projekten inom Fredliga och inkluderande samhällen har tillsammans uppnått en rad viktiga resultat. Rekommendationer för hur man kan stärka ungas källkritiska förmåga har tagits fram, och olika rättsliga utredningar om plundring och illegal handel med konfliktantikviteter runt om i världen har öppnats upp. Det har även införts en separat text om konstnärlig yttrandefrihet i bindande lagstiftning på EU-nivå, riktlinjer för säkerhetsåtgärder för att skapa jämställdhet i nyhetsrum har utvecklats, och advokater har utbildats för att förbjuda bevis i rätten som har tagits fram genom tortyr. Det har även tagits fram en digital plattform som underlättar för granskande journalister runt om i världen att samarbeta och dela med sig av erfarenheter, vilket har lett till det uppmärksammade Panama Papers. 

Inom God hälsa och välbefinnande har de avslutade projekten bland annat resulterat i framtagning av en teaterföreställning som lyfter ungas utsatthet på nätet vilken också fått unga att prata om och reflektera över sin nätvardag. Föreställningen har bidragit till att unga har förstått allvaret i näthatsproblematiken samt fått insikt om att alla som finns på nätet kan påverka klimatet och bidra till en positiv förändring. Dessa insikter är viktiga för att uppnå bestående och konkreta beteendeförändringar. Ett annat projekt har resulterat i att konceptet ”Fredagsfrys” har spridits till skolor runt om i landet och bidragit till en sundare livsstil i många elevers vardag, både i skol- och hemmamiljön.

Under 2021 avslutades även en samling av projekt inom Ekosystem och biologisk mångfald, som har resulterat i viktiga utfall. Situationen för silltruten och skräntärnan har uppmärksammats, och förslag och rekommendationer har utvecklats beträffande hur hot mot dessa arter kan motverkas. Kampen mot den illegala handeln med exotiska husdjur har gjort framsteg genom att kriminella nätverk har utretts och brottsbekämpande myndigheter i Sydostasien har fått ökad kapacitet. Unga har nåtts med information om naturskogar och om det svenska skogsbruket och målgruppen har visat ökat politiskt intresse för både bättre lagstiftning och ökad finansiering till skydd av naturskog.

Vilken skillnad har Postkodstiftelsens stöd på civilsamhället?

” Bästa samarbetet vi haft och utan tvekan mest okomplicerat då vi hade en fantastisk dialog under hela processen”.

Postkodstiftelsens förändringsteori är att stärka ideella organisationer och att göra det genom att bevilja projektmedel samt kunna erbjuda värden utöver det finansiella, till exempel genom flexibilitet under projektets gång. Andra viktiga värden som vi försöker möjliggöra är att uppmuntra organisationerna till reflektion och lärande under projektets gång, agera som bollplank, bredda organisationens nätverk av stödgivare, finansiärer samt samarbetspartners, och till slut skapa synlighet för projektet i Postkodstiftelsens kanaler. Stödet vi erbjuder är flexibelt och utformat utifrån organisationernas behov för att säkerställa att det finns tillräckligt med finansiering för att projektet ska genomföras och för att organisationerna ska kunna utforska nya idéer eller skala upp sin verksamhet. Genom stödet till organisationerna bidrar vi till en bättre värld.

Vi har under senare år gjort olika undersökningar för att förstå vilken påverkan vårt stöd, både det finansiella och våra mervärdesaktiviteter, har på organisationerna och därmed också kunna mäta stiftelsens bidrag till ett starkt civilsamhälle. Under 2021 skickades en enkät till 69 organisationer som avslutade sitt stöd med Postkodstiftelsen varav 23 svarade. Undersökningen genomfördes av undersökningsplattformen Netigate.

Enkäten visar att Postkodstiftelsen i hög grad upplevs skapa värde utöver det finansiella stödet för mottagarna. Hela 84% av mottagarna uppger att Postkodstiftelsen är bättre eller mycket bättre än andra stödgivare på att erbjuda mervärde. Andelen som svarar att Postkodstiftelsen är mycket bättre i jämförelse med andra stödgivare på att erbjuda mervärde har ökat jämfört med svaren från 2020. Postkodstiftelsens flexibla arbetssätt och vår uppmuntran till reflektion och lärande är det som påverkat projektets utfall och organisationen i positiv riktning i störst utsträckning.

Resultaten visar att de största effekterna av samarbetet med Postkodstiftelsen har varit att organisationerna har utforskat nya idéer och teman samt nått ut till fler människor.

En organisation skriver om effekten av Postkodstiftelsens stöd:

” Vi nådde ut betydligt mer, syntes mer och fick på det sättet fler som ville samarbeta. Bl.a. ett flerårigt samarbete med en kommun direkt efter avslutat samarbete med Postkodstiftelsen”.

Enkäten tydliggör också att vi har potential att utvecklas vad gäller att bredda organisationers nätverk av stödgivare, finansiärer och även samarbetspartners. Under 2022 planerar vi att undersöka hur vi bättre kan tillgodose detta behov.

Utvärdering av stödet till miljöorganisationer

”Det [stödet] har inneburit nya arbetstillfällen och en utveckling av organisationens administration på så vis att många har fått en utveckling i sitt arbetssätt när de jobbat med projektet. Vi har fått större vana att hantera och driva stora projekt och vi känner oss tryggare i att fortsätta söka pengar och arbeta storskaligt med fågelskyddsprojekt”

2018 påbörjade Postkodstiftelsen en satsning som innebar ett ökat fokus på den svenska miljörörelsen och de civilsamhällesorganisationer som arbetar med natur- och miljöfrågor. Vi ville bidra till ökade förutsättningar att driva förändring inom miljöområdet, och har därför beviljat projektstöd till organisationer som vi bedömer spelar, eller har potential att spela, en viktig roll.

Under 2021 genomfördes en undersökning med de 15 svenska miljöorganisationer som har mottagit stöd inom denna satsning med syfte att undersöka vilka förändringar vårt stöd har lett till hos organisationerna. Totalt har dessa organisationer mottagit 30 MSEK. Av de 15 organisationer som har fått stöd, arbetade:

– 5 med ökat engagemang som metod,
– 5 för att genomföra konkreta insatser,
– 5 med påverkansarbete.


Svarsfrekvensen var hög och 13 organisationer svarade på undersökningen. Enkäten visade att en klar majoritet upplevde att stödet i sin helhet hade stärkt dem som organisation, samt stärkt deras kapacitet och organisationsstruktur. Ökat samarbete och nätverk, samt ökad synlighet och räckvidd är exempel på ytterligare punkter som också lyftes. Andra har svarat att projektstödet har varit avgörande för deras överlevnad. 

”Föreningen har inte bara överlevt utan har kunnat ta ett stort kapacitetsbyggande steg. Vi har kunnat undersöka och tydliggöra vår nisch för att kunna möta det behovet som finns. Vi har kunnat anställa ytterligare en person och det gör stor skillnad för en liten förening.”