Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Lokala insatser för att bekämpa tjuvjakt och bevara hotade djur

Tjuvjakt och illegal handel med djur utgör ett av de enskilt största hoten mot utrotningshotade arter. Elefanters och noshörningars betar används som både prydnadsföremål och i medicinskt syfte då de tros kunna bota sjukdomar, lindra åkommor och hjälpa mot potensproblem. Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation arbetar för att bevara några av de mest hotade arterna genom att stödja lokala insatser mot tjuvjakt och illegal handel.


Vad ska hända i projektet

Kampanjer och event för att öka kunskapen om tjuvjakt, stötta lokala insatser samt utveckla den egna organisationens arbete.


Därför fick projektet stöd

Biologisk mångfald är viktigt för att säkra en hållbar utveckling och verka för att bevara de hotade arterna för framtida generationer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2019