Hemsidan använder cookies. Läs mer.

Om Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen.


Våra områden

Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar.  Vi arbetar på bred front och stödjer arbete inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld. 

Människors levnadsvillkor

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna är lika aktuell idag som när den skrevs för närmare 70 år sen. Postkodstiftelsen ger stöd till organisationer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och efterlevas av alla, överallt. Organisationerna som får stöd driver allt från lokala gräsrotsinitiativ till påverkansprojekt inom till exempel fredsbyggande, barns rättigheter, jämställdhet, fattigdomsbekämpning och hälsa.


Natur och miljö

Jordens resurser är begränsade och måste användas smartare. För att bekämpa klimatförändringarna och följderna av dessa stödjer Postkodstiftelsen innovativa lösningar inom till exempel hållbar energi men även långsiktigt påverkansarbete och klimatanpassning. Organisationerna som får stöd verkar till exempel för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden såväl på land som i haven. Vi uppmuntrar också nyskapande lösningar som bidrar till en hållbar användning av jordens resurser och som samtidigt minskar fattigdom.


Kultur

Konst och kultur väcker känslor och har möjlighet att nå fram när argumentation, fakta och logik inte räcker till. Ett demokratiskt samhälle behöver både en mångfald av röster samt en öppenhet hos oss individer att våga lyssna. Här fyller kulturlivet en ovärderlig roll. Att ta del av kulturlivet eller att delta i kulturlivet ser dock väldigt olika ut beroende på faktorer som boendeort, ålder och utbildning. Postkodstiftelsen ger dels stöd till projekt som tillgängliggör kulturlivet och gör så att fler får uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, och dels projekt som gör det möjligt för fler att själva utöva kultur och utveckla sina egna förmågor.


Idrott

Idrotten har inte bara stor betydelse för människors hälsa och personliga utveckling, utan sträcker sig långt bortom de individuella och sportsliga resultaten. Idrotten för samman människor samt bidrar till positiv samhällsutveckling. Den inspirerar och ger hopp. Postkodstiftelsen ger stöd till idrottssatsningar med fokus på social hållbarhet, samarbete över gränser, förbättrad miljö, folkhälsa och/eller mänskliga rättigheter. Målsättningen ska vara att skapa en positiv varaktig effekt för en större grupp människor eller på annat sätt bidra till hållbar utveckling genom idrottens former och aktiviteter.Samarbete med projektorganisationerna

Postkodstiftelsen ger inte enbart finansiellt stöd utan arbetar för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan vi bistå med kunskap, erfarenhet och nätverk som kan stärka projekten. Vi arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna.

Varje projekt får en ansvarig projektledare på Postkodstiftelsen som håller en nära kontakt med organisationen under hela projekttiden. Utöver regelbunden kontakt så ber vi om skriftliga rapporter enligt en överenskommen plan. Där redovisar organisationen genomförda aktiviteter, kostnader, avvikelser, samt en prognos för projektet fram till avslut. Det är också baserat på dessa rapporter som projektmedlen betalas ut.Personal

Marie Dahllöf

Generalsekreterare

Angelica Månsson-Gerde

Vice generalsekreterare (föräldraledig)

Moa Stenholm

Teamledare/projektledare

David Kollnert

Teamledare/projektledare

Teresa Vieglins

Projektledare

Jenny Jonstoij

Projektledare

Jessica Nordström Sikkar

Projektledare

Raluca Mihu

Projektledare

Robert Brodén

Projektledare

David Given-Sjölander

Projektledare

Josefine Lindström

Projektledare (föräldraledig)

Emilia Hellqvist

Projektkoordinator

Kristoffer Soldal

Projektkoordinator

Kory Davis

Administrativ koordinator

Ronja Ljunghager

Administrativ koordinator (tjänstledig)

Louise Danils

Stiftelsekoordinator

Ida Ömalm Ronvall

Kommunikatör

Nanor Mahdessian Gori

Kommunikatör och administrativ koordinator


Styrelse

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Ordförande

Elisabeth är kommunikationsrådgivare, författare etc. och anlitad som expertkommentator på TV4. Elisabeth sitter också i styrelsen för Nordens Ark, Millesgårdens vänner och Bernadotte-Musei Vänner. Tidigare var Elisabeth informationschef vid Kungliga Hovstaterna och Hovmarskalk hos Kronprinsessan Victoria. Hon har även varit Senior Advisor på kommunikationsbyrån Kreab.

Elisabeth har en BA i statsvetenskap från Mount Holyoke College. 2012-2016 var hon ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse den 1 januari 2017 och blev ordförande i mars 2017.

Göran Hägglund

Vice Ordförande

Göran Hägglund har tillbringat de senaste 25 år i den svenska politikens absoluta centrum. Han har gjort det mesta i politiken, allt från att ha varit riksdagsledamot, gruppledare, utskottsordförande, minister och partiledare för Kristdemokraterna.

Göran har en stark passion för civilsamhället. Idag är han egenföretagare, rådgivare, styrelseordförande och ledamot i flera styrelser. Göran har tidigare även en bakgrund i försäkringsbranschen och inom fondkommissionsverksamhet. Göran tillträdde som ledamot för Postkodstiftelsens styrelse i maj 2016.

Thomas Fogdö

Ledamot

Thomas jobbar som idrottspsykologisk rådgivare med uppdrag inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Han var med i alpina landslaget mellan 1988-1995 och har varit rankad etta i världen. 1995 skadade han ryggen under en träning i Åre och har sedan dess verkat som författare, föreläsare och rådgivare.

Thomas brinner för att utveckla människor och organisationer och har styrelseuppdrag inom företag och ideella organisationer. Han satt i styrelsen för Postkodlotteriets Idrottsstiftelse mellan 2016-2017. I mars 2017 tillträdde han som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse.

Lena Adelsohn Liljeroth

Ledamot

Lena har en lång bakgrund inom politiken och har varit aktiv i Moderaterna sedan tonåren. Hon har arbetat inom journalistik och media, både som reporter och som rådgivare. Mellan 2002-2006 var hon riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet och därefter har hon under åtta år varit kultur- och idrottsminister. Idag arbetar hon i eget företag med bland annat rådgivning och utredningar.

Lena har haft styrelseuppdrag för bland annat Dramatiska Institutet. Sedan 2016 är hon ordförande för Postkodlotteriets Idrottsstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsen i mars 2017.

Abbe Ibrahim

Ledamot

Abbe Ibrahim är VD för Operakällaren sedan 2007 dit han kom med marknadsutbildning och bred restaurangerfarenhet från bland annat Tures, Sturecompagniet och Hotel Reisen.

Abbe har ett stort ideellt engagemang och har bland annat startat och driver Operakällaren Foundation som hittills samlat in 22 miljoner till förmån för UNICEFs arbete med att förse barn i Afrika med rent dricksvatten och andra förnödenheter. Abbe har varit  ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelses styrelse i mars 2016 och tillträdde i Postkodstiftelsen i mars 2017.

Annika Levin

Ledamot

Annika är konsult, projekt- och verksamhetsledare inom kultur med särskild inriktning på scenkonst och internationellt kultursamarbete. Hon har idag bland andra tre statliga styrelseuppdrag samt är strategisk rådgivare åt Umeå 2014 – Europas Kulturhuvudstad.

Annika är även styrelseledamot i Cirkus Cirkör. Hon har tidigare bland annat varit internationellt ansvarig på Statens Kulturråd, chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid den svenska ambassaden i Paris. Annika är ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelses styrelse sedan april 2014 och tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse i maj 2017.


Postkodlotteriet

Novamedia Sverige driver, på uppdrag av Svenska Postkodföreningen, Svenska Postkodlotteriet, Sveriges största lotteri. Lotteriet finns för att generera pengar till ideell sektor, med visionen att bidra till en bättre värld. Kunderna har chans att vinna pengar varje dag tillsammans med sina grannar och överskottet från lottförsäljningen går till ideella sektorn.