Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Om Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar. 

Postkodstiftelsen är instiftad av Svenska Postkodlotteriet AB (fd Novamedia Sverige AB) på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott. Vid den senaste utdelningen, i mars 2023, fick Postkodstiftelsen motta 180 miljoner kronor.

Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Sedan 2007 har mer än två miljarder kronor investerats i över 910 projekt genom Postkodstiftelsen.

Vi stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar vi också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att organisationer får möjlighet att testa och utveckla nya metoder, eller samverka med andra organisationer som besitter annan expertis än deras egen. Även om vi bara kan ge organisationerna stöd under en begränsad period så är vår förhoppning att projekten får långsiktiga effekter. Organisationerna uppmuntras i ett tidigt skede göra en plan för hur erfarenheterna från projektet ska tas till vara eller hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Vi ser positivt på att projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.