Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Om Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar. 


Våra områden

Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar.  


FN:s globala mål för hållbar utveckling fungerar som en ram för vårt arbete. Vi vill genom de projekt vi stöttar bidra till uppfyllandet av dessa. Vi arbetar brett och stöttar projekt som till exempel vill förändra normer genom konst och kultur, arbeta för barns rättigheter, åstadkomma social förändring med idrott som verktyg, rädda vår miljö och den biologiska mångfalden, skydda och stärka yttrandefriheten, hitta nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer, verka för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa för alla. Och mycket mer! Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld.

Varje år väljer vi samhällsutmaningar som vi jobbar mer aktivt med, dock fortsätter vi att ha en öppen ansökningsprocess och välkomnar därför idéer utanför  dessa fokusområden.

Vi har valt följande fokusområden för 2020:

Demokrati och yttrandefrihet, som har varit ett fokusområde även under de senaste två åren, fortsätter vi att jobba med. Vi ser en fortsatt negativ utveckling globalt med ytterligare begränsningar av yttrandefriheten och minskat demokratiskt utrymme för utsatta grupper internationellt samt minskad delaktighet i det demokratiska samtalet i Sverige. För att försvara och slå vakt om demokratin är vår övertygelse att så många som möjligt behöver känna sig delaktiga. Vi ser det därför som ett oerhört angeläget område.

Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald visar att det är angeläget att satsa på initiativ som bidrar till att bromsa klimatförändringarna samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Globalt fortsätter växthusgasutsläppen att öka, artutrotningen sker snabbare nu än hittills under mänsklighetens existens. Vi ser därför fram emot att jobba med organisationer i såväl Sverige som internationellt inom området ekosystem och biologisk mångfald samt klimat.

Tidigare gavs stöd till projekt inom kulturområdet från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och projekt inom idrottsområdet från Postkodlotteriets Idrottsstiftelse men sedan mars 2017 stöttas projekt inom kultur och idrott av Postkodstiftelsen.


Samarbete med projektorganisationerna

Postkodstiftelsen ger inte enbart finansiellt stöd utan arbetar för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan vi bistå med kunskap, erfarenhet och nätverk som kan stärka projekten. Vi arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna.

Varje projekt får en ansvarig projektledare på Postkodstiftelsen som håller en nära kontakt med organisationen under hela projekttiden. Utöver regelbunden kontakt så ber vi om skriftliga rapporter enligt en överenskommen plan. Där redovisar organisationen genomförda aktiviteter, kostnader, avvikelser, samt en prognos för projektet fram till avslut. Det är också baserat på dessa rapporter som projektmedlen betalas ut.Effekt

Postkodstiftelsens förändringsteori är att stärka ideella organisationer och göra det genom att bevilja projektmedel och skapa mervärde för dem.


Personal

Marie Dahllöf

Generalsekreterare

Teresa Vieglins

Vice generalsekreterare

Moa Stenholm

Projektledare och process- och kvalitetsansvarig

Jenny Jonstoij

Projektledare (föräldraledig)

Jessica Nordström Sikkar

Projektledare

Robert Brodén

Projektledare

David Given-Sjölander

Projektledare

Josefine Lindström

Projektledare

Kristoffer Soldal

Projektledare

Maxine Olausson

Projektledare

Emilia Hellqvist

Projektledare

Nanor Mahdessian Gori

Kommunikatör

Kory Davis

Analytiker

Iris Edelstam

Administrativ koordinator

Meron Tewodros

Stiftelsekoordinator (föräldraledig)

Yamou Sosseh Boström

Stiftelsekoordinator


Styrelse

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Ordförande

Elisabeth är kommunikationsrådgivare, författare etc. och anlitad som expertkommentator på TV4. Elisabeth sitter också i styrelsen för Nordens Ark, Millesgårdens vänner och Bernadotte-Musei Vänner. Tidigare var Elisabeth informationschef vid Kungliga Hovstaterna och Hovmarskalk hos Kronprinsessan Victoria. Hon har även varit Senior Advisor på kommunikationsbyrån Kreab.

Elisabeth har en BA i statsvetenskap från Mount Holyoke College. 2012-2016 var hon ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse den 1 januari 2017 och blev ordförande i mars 2017.

Thomas Fogdö

Vice ordförande

Thomas jobbar som idrottspsykologisk rådgivare med uppdrag inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Han var med i alpina landslaget mellan 1988-1995 och har varit rankad etta i världen. 1995 skadade han ryggen under en träning i Åre och har sedan dess verkat som författare, föreläsare och rådgivare.

Thomas brinner för att utveckla människor och organisationer och har styrelseuppdrag inom företag och ideella organisationer. Han satt i styrelsen för Postkodlotteriets Idrottsstiftelse mellan 2016-2017. I mars 2017 tillträdde han som ledamot i Postkodstiftelsens styrelse och i juni 2019 tillträdde han som vice ordförande.

Lena Adelsohn Liljeroth

Ledamot

Lena har en lång bakgrund inom politiken och har varit aktiv i Moderaterna sedan tonåren. Hon har arbetat inom journalistik och media, både som reporter och som rådgivare. Mellan 2002-2006 var hon riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet och därefter har hon under åtta år varit kultur- och idrottsminister. Idag arbetar hon i eget företag med bland annat rådgivning och utredningar.

Lena har haft styrelseuppdrag för bland annat Dramatiska Institutet. Sedan 2016 är hon ordförande för Postkodlotteriets Idrottsstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodstiftelsen i mars 2017.

Abbe Ibrahim

Ledamot

Abbe Ibrahim är VD för Operakällaren sedan 2007 dit han kom med marknadsutbildning och bred restaurangerfarenhet från bland annat Tures, Sturecompagniet och Hotel Reisen.

Abbe har ett stort ideellt engagemang och har bland annat startat och driver Operakällaren Foundation som hittills samlat in 22 miljoner till förmån för UNICEFs arbete med att förse barn i Afrika med rent dricksvatten och andra förnödenheter. Abbe har varit  ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelses styrelse i mars 2016 och tillträdde i Postkodstiftelsen i mars 2017.

Jessica Cederberg Wodmar

Ledamot

Jessica  är en av Sveriges främsta hållbarhetscoacher och har närmare 30 års erfarenhet från statlig, kommunal, privat och frivillig sektor nationellt och internationellt.

Jessica har tidigare arbetat inom Stockholms Stad med hållbar livsmiljö och på Miljöförvaltningen samt på Naturvårdsverket med klimatkampanjen och klimatfrågor. Hon driver sitt eget bolag JCW Hållbar Kommunikation med uppdrag som senior hållbarhetsstrateg åt svenska och internationella bolag inom områdena textil, bygg, fastighet, finans, transport, energi, djurskydd, detaljhandel och livsmedel. Hon sitter även i styrelserna för Städa Sverige och Sustainergies. Hon tillträde som ledamot i Postkodstiftelsen i mars 2020.

Lars Stjernkvist

Ledamot

Lars Stjernkvist är tidigare politiker och generaldirektör. Mellan 1991 och 1998 var Stjernkvist riksdagsledamot. Åren 1998–1999 tjänstgjorde han som generaldirektör för dåvarande Integrationsverket. Mellan 1999–2004 var han Socialdemokraternas partisekreterare. 2007 och 2020 var han kommunalråd i Norrköping, varav tio år som kommunstyrelsens ordförande.  

 Lars Stjernkvist tillträdde som styrelseledamot i Postkodstiftelsen i maj 2021.


Postkodlotteriet

Novamedia Sverige driver, på uppdrag av Svenska Postkodföreningen*, Svenska Postkodlotteriet, Sveriges största lotteri. Lotteriet finns för att generera pengar till ideell sektor, med visionen att bidra till en bättre värld. Kunderna har chans att vinna pengar varje dag tillsammans med sina grannar och överskottet från lottförsäljningen går till ideella sektorn.