Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Om Postkodlotteriets Stiftelse

Svenska Postkodlotteriets Stiftelse övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Stiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar. 

Postkodlotteriets Stiftelse är instiftad av Svenska Postkodlotteriet AB (fd Novamedia Sverige AB) på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodlotteriets Stiftelse årligen ta del av lotteriets överskott. Vid den senaste utdelningen, i mars 2024, fick Postkodlotteriets stiftelse motta 190 miljoner kronor.

Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodlotteriets Stiftelse inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Sedan 2007 har mer än 2,2 miljarder kronor investerats i över 1 100 projekt genom Postkodlotteriets Stiftelse.

Vi stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar vi också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att organisationer får möjlighet att testa och utveckla nya metoder, eller samverka med andra organisationer som besitter annan expertis än deras egen. Även om vi bara kan ge organisationerna stöd under en begränsad period så är vår förhoppning att projekten får långsiktiga effekter. Organisationerna uppmuntras i ett tidigt skede göra en plan för hur erfarenheterna från projektet ska tas till vara eller hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Vi ser positivt på att projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.