Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sök stöd

Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 


Hur gör man för att söka stöd?

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande organisationen skickar in en kortfattad beskrivning av sin projektidé. Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året. För att kunna arbeta igenom hela beslutsprocessen på ett kvalitativt sätt så önskar vi motta projektidén omkring fyra månader innan planerad projektstart.

1: Projektidé

Vi tar löpande emot projektidéer och söker även själva upp organisationer. Börja med att skicka in en kort beskrivning av projektet genom att använda vårt ansökningsformulär. Var gärna så konkret och tydlig som möjligt så ökar möjligheten för oss att ge ett snabbt svar.


2: Första bedömning

Samtliga projektidéer bereds i grupp för att säkerställa en rättvis bedömning. Vi behandlar alla projektidéer kontinuerligt och går igenom dem utifrån våra uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.


3: Första besked

Vi försöker alltid återkomma till er inom 4-6 veckor med ett besked om vi vill gå vidare med er projektidé eller inte.


4: Bedömning av er organisation

Om vi väljer att gå vidare med er idé är nästa steg att inhämta mer information om er organisation. I detta skede efterfrågar vi referenser samt dokument såsom årsredovisning, registreringsbevis, stadgar.


5: Fullständig ansökan

I denna del av processen arbetar en ansvarig projektledare från oss nära er för att bistå er i utformningen av en fullständig ansökan, som består av projektplan, tidsplan och budget. Detta steg i processen kan ta olika lång tid beroende på hur genomarbetad er idé är när ni kommer till oss.


6: Beslut

Vi har en väl genomarbetad beslutsprocess och fattar kontinuerligt beslut om de projekt som vi vill stödja.


7: Avtal

När formella beslut är tagna skriver vi ett avtal som reglerar vårt åtagande att stödja projektet och ert åtagande att genomföra det. Därefter kan projektet inledas!Kriterier och bedömningsgrunder

Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av de globala målen.


Frågor och svar

Har du en fråga om våra stöd? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.


Ansökningsformulär

För att söka finansiering behöver ni fylla i vårt ansökningsformulär som ni finner via länken nedan. Formuläret funkar bäst i följande webbläsare: Chrome, Safari, Edge och Explorer. Var så konkreta och tydliga som möjligt när ni svarar, det underlättar för oss.

Ansök här