Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sök stöd

Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 


Hur gör man för att söka stöd?

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande organisationen skickar in en kortfattad beskrivning av sin projektidé. Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året. Vi önskar motta projektidén omkring fyra månader innan planerad projektstart.

1: Projektidé

Vi tar löpande emot projektidéer och söker även själva upp organisationer. Börja med att skicka in en kort beskrivning av projektet genom att använda vårt ansökningsformulär. Var gärna så konkret och tydlig som möjligt så ökar möjligheten för oss att ge ett snabbt svar.


2: Första bedömning

Samtliga projektidéer bereds i grupp för att säkerställa en rättvis bedömning. Vi behandlar alla projektidéer kontinuerligt och går igenom dem utifrån våra uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.


3: Första besked

Inom 4-6 veckor återkommer vi med ett besked om vi vill gå vidare med er projektidé eller inte. Ca 10% av projektidéerna går vidare till nästa steg.


4: Bedömning av er organisation

Om vi väljer att gå vidare med er idé är nästa steg att inhämta mer information om er organisation. I detta skede efterfrågar vi referenser samt dokument såsom årsredovisning, registreringsbevis, stadgar.


5: Fullständig ansökan

I denna del av processen arbetar en ansvarig projektledare från oss nära er för att bistå er i utformningen av en fullständig ansökan, som består av projektplan, tidsplan och budget. Detta steg i processen kan ta olika lång tid beroende på hur genomarbetad er idé är när ni kommer till oss.


6: Beslut

Vi har en väl genomarbetad beslutsprocess och fattar kontinuerligt beslut om de projekt som vi vill stödja.


7: Avtal

När det formella beslutet är taget skriver vi ett avtal som reglerar vårt åtagande att stödja projektet och ert åtagande att genomföra det. Därefter kan projektet inledas!Respons Coronapandemin – ordinarie stöd

Covid-19 har snabbt spridit sig världen över och skapar nya utmaningar i hela samhället. Den pågående pandemin kommer att fortsätta leda till stora utmaningar för de mest utsatta i samhället.


Kriterier och bedömningsgrunder

Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Beslutet baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt.


Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.


Ansökningsformulär

För att söka finansiering behöver ni fylla i vårt ansökningsformulär som ni finner via länken nedan. Formuläret funkar bäst i följande webbläsare: Chrome, Safari, Edge och Explorer. Var så konkreta och tydliga som möjligt när ni svarar, det underlättar för oss.

Frågorna hittar ni via denna länk. Det är viktigt att alla ansökningar kommer in via formuläret på hemsidan, det går alltså inte att fylla i och maila in filen till oss.

 

Ansök här