Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sök stöd

Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt Postkodstiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans. Projektstöden ligger i snitt på 2 miljoner kronor och ska vara rimligt i förhållande till organisationens omsättning. Projekten löper vanligtvis mellan 12-24 månader. Projektet bör inte vara knutet till endast en ort, utan ha en större geografisk spridning. För projekt som genomförs på en specifik ort hänvisar vi istället att hålla utkik i våra kanaler till våra lokala utlysningar.