Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Sök stöd

Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. 

Postkodstiftelsen ger tidsbegränsade projektstöd och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt uppsatta bedömningsgrunder. Vi kan enbart ge stöd till ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att söka tre olika typer av stöd: projektstöd, tematiska satsningar eller projektstöd via Grannskapsinitiativet. Här nedan kan ni läsa mer om respektive stödform.


Projektstöd

För de ordinarie projektstöden är storleken i snitt 2 miljoner kronor. Vi bedömer stödets storlek i relation till organisationens egen omsättning och tidigare erfarenhet av att hantera större projektstöd. Projekten löper vanligtvis mellan 12–24 månader. Projektet bör inte vara knutet till endast en ort, utan ha en större geografisk spridning. Denna typ av stöd går att söka när som helst under året och den sökande organisationen får vanligtvis ett första besked inom fyra till sex veckor. Hur man går till väga för att söka denna typ av stöd, våra kriterier och bedömningsgrunder, tips inför er ansökan och annan relevant information kring ansökningsförfarandet kan ni läsa mer genom att fortsätta klicka på flikarna på sidomenyerna i grönt.


Satsningar

Någon gång per år brukar Postkodstiftelsen lansera en utlysning på ett särskilt tema. Tematiken avgörs av samhällets och civilsamhällets behov samt var och genom vilka lösningar vi ser att stiftelsens medel kan göra mest skillnad. Ramarna för denna typ av stöd fastställs inför varje utlysning, men vanligtvis är storleken för denna typ av stöd inom spannet från 50 000 kr – 500 000 kr eller 500 000 kr – 900 000 kr och projekten brukar pågå omkring 12 månader. För respektive satsning sätts särskilda kriterier och bedömningsgrunder upp. Vi har i våren 2024 haft satsningen ”För ungas framtid” med målsättningen att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället. Ansökan är nu stängt.

Exempel på teman från tidigare satsningar är ”Kustnära ekosystem i Sverige”, ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”, ”Entreprenörskap för en bättre värld”, Inte bara idrott, ”Allas röster – för att skapa engagemang och tillhörighet i samhället”, ”Möten med naturen” och ”Psykisk hälsa genom hela livet”. Denna typ av projektstöd går endast att ansöka om under en begränsad period och den sökande får besked om stöd beviljas eller inte några veckor efter att utlysningen har stängt. Det bästa sättet att få information om när en sådan utlysning äger rum, inom vilket tema vi önskar ta emot ansökningar, storleken på satsningen, aktuella bedömningsgrunder och kriterier för satsningen är att anmäla sig till vårt nyhetsbrev.


Grannskapsinitiativet

Projekt i närområdet kan förverkligas genom Grannskapsinitiativet, där det går att söka mellan 20 000 – 60 000 kr. Vi ser gärna projekt som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa. Projekten kan genomföras av olika typer av ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer. 2–6 veckor efter att vi mottagit er ansökan får ni besked om stöd beviljas eller inte. Projekten kan pågå i 1 till 9 månader. All relevant information om ansökningsprocessen, våra kriterier och bedömningsgrunder kan ni läsa mer om här.