Hemsidan använder cookies. Läs mer.

NyheterAktuella projekt


Postkodstiftelsens projekt i Sverige / Världen

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning

#ingenlitenlort – vandringsutställning om demokrati och samhällsengagemang

Bágo cállid searvi skribent och författarförening

Sápmi Writing Center

Bágo cállid searvi skribent och författarförening

Sápmi Writing Center

Bágo cállid siebre skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Bágo cállid siebre skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Stiftelsen Wanås Utställningar

Not a Single Story

Stiftelsen Wanås Utställningar

Not a Single Story

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Anti-doping education for schoolchildren

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Lars Tunbjörks Stiftelse

To preserve and convey cultural heritage

Lars Tunbjörks Stiftelse

Att bevara och förmedla ett kulturarv

Molièreensemblen

Millas Miracle, theatre tour

Molièreensemblen

Millas Miracle, theatre tour

Molièreensemblen

Millas Miracle, theatre tour

Molièreensemblen

Millas Miracle, theatre tour

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Fauna & Flora International

Efforts to Save the Last Sturgeon Fish

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

The Swedish Basketball Federation

Strengthen Leaders to Resist Segregation

Konsthall C

Bomassan

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

Romska kulturcentret i Malmö

Romsk hantverk – igår, idag, imorgon

Funkisglädje

FunkisFestivalen

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm