Hemsidan använder cookies. Läs mer.

Projekt

Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Drygt 750 projekt* har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet och kunnat genomföras med stöd av Postkodstiftelsen.

Sedan 2007 har över 1,5 miljarder kronor* fördelats till projekt i civilsamhället, av olika storlek och karaktär, inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott. Här kan du läsa om våra aktuella projekt.

*Inkluderat stödet genom de två tidigare systerstiftelserna, Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse.

Idrott

Kultur

Människors levnadsvillkor

Natur och miljö


Rare

Bättre förutsättningar för småskaliga fiskare och hållbart fiske

Natur och miljö

Al Kompis

Öka valdeltagandet bland utrikesfödda personer i Sverige

Människors levnadsvillkor

Kick 4 Life

Utbilda utsatta barn i Lesotho inom hälsa genom fotboll

Idrott

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning

#ingenlitenlort – vandringsutställning om demokrati och samhällsengagemang

Kultur

Barnrättsbyrån

För att säkerställa barnets rättigheter

Människors levnadsvillkor

Göteborgs Dramatiska Teater

Kentaur – teater om sexuella ofredanden och övergrepp

Kultur

Equality Now

Ökad jämställdhet genom att förändra diskriminerande lagar

Människors levnadsvillkor

FC Rosengård

Utbildning av kvinnliga fotbollsledare i Sydafrika och Sverige

Idrott

Fundacion Oceana

Ökat skydd för unika områden i Östersjön

Natur och miljö

Föreningen Live Green

Ungdomsengagemang genom hållbara musikfestivaler

Kultur

Cykelfrämjandet

Frihet på cykel – att främja cykling för alla

Idrott

Bágo cállid siebre skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Kultur

Stiftelsen Wanås Utställningar

Not a Single Story

Kultur

World Resources Institute

En digital plattform för att motverka fattigdom och klimatförändringar

Människors levnadsvillkor

BUFF Filmfestival

Buffilusk – kvalitetsfilm för barn och unga på sjukhus

Kultur

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Idrott

Lars Tunbjörks Stiftelse

Att bevara och förmedla ett kulturarv

Kultur

Ecce Homo- Se människan

Kung Kristina Alexander, utställning och teater om transpersoners historia

Kultur

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teaterturné

Kultur

Fauna & Flora International

Insatser för att rädda de sista störfiskarna

Natur och miljö

Last Mile Health

Utbilda hälsoarbetare i Liberia

Människors levnadsvillkor

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

Människors levnadsvillkor

WASH United

Ökad kunskap om hygien och menstruation genom idrottsaktiviteter

Idrott

Rocky Mountain Institute

Innovativa och hållbara transportlösningar i Indien

Natur och miljö

Skånes hembygdsförbund

Att berätta om kulturarvsföremål med hjälp av ny teknik

Kultur

Föreningen Folkoperans Vänner

Att ha en röst – nationell satsning om att integrera amatörkörer i operan

Kultur

Svenska Basketbollförbundet

Game Changer – stärka idrottsledare för att motverka utanförskap

Idrott

Raoul Wallenberg Academy

Nationell manifestation för civilkurage och medmänsklighet

Kultur

KLYS/KRO och Sveriges Konstföreningar

Konsten att delta – mentorskap för utlandsfödda konstnärer

Kultur

SIWI

Minska utsläpp för att undvika antibiotikaresistens

Natur och miljö

One Acre Fund

Minskad fattigdom och hunger

Människors levnadsvillkor

Women for Women International

Stärka utsatta kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo

Människors levnadsvillkor

Författarcentrum Väst

Jag skriver i dina ord – satsning för nyanlända gymnasieelever

Kultur

Söndrebaljsoperan

The Weave – ett operaprojekt i samarbete mellan Bangladesh och Sverige  

Kultur

RFSL

Stolt – att öka medvetenheten om hbtq-rörelsens historia

Kultur
Människors levnadsvillkor

Wildhood Foundation

Lokala insatser för att bekämpa tjuvjakt och bevara hotade djur

Natur och miljö

African Parks Network

Bekämpa tjuvjakt och bevara biologisk mångfald i Kongos nationalpark

Natur och miljö

Solar Sister

Innovativa lösningar för spridning av klimatsmart energi

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

The Environmental Law Institute

Stärka Indonesiens miljöskydd för att bevara den biologiska mångfalden

Natur och miljö

Kolmårdens insamlingsstiftelse

Bekämpa tjuvjakten av utrotningshotade djur i Kenya

Natur och miljö

Konsthall C

Bomassan

Kultur

Umeå Teaterförening

En levande stand up kultur i Norrlands inland

Kultur

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Romska kulturcentret i Malmö

Romsk hantverk – igår, idag, imorgon

Kultur

Mercy Corps

Miljövänliga spisar ger förbättrad hälsa för människa och klimat

Natur och miljö

Funkisglädje

FunkisFestivalen

Kultur

Svensk Live

Sveriges nya konsertarrangörer

Kultur

Brynäs IF

Samverkan för att öka ungdomars utvecklingsmöjligheter

Idrott

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Kultur
Natur och miljö