Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Projekt

Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Över 500 projekt har fått ta del av överskottet från Postkodlotteriet och kunnat genomföras med stöd av Postkodstiftelsen.

Sedan 2007 har över 1,2 miljarder kronor* fördelats till projekt i civilsamhället. Här kan du läsa om våra projekt.

*Utöver det har 500 miljoner kronor fördelats av de tidigare systerstiftelserna Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse.

Pågående

Avslutade

Temautlysning

SpaceDog Society

Arica: film och påverkanskampanj

Kultur
Människors levnadsvillkor

Rainforest Alliance

Stärka tebönder genom förbättrad tillgång till data

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Klimatriksdagen

En samlad kraft för ett bättre klimat

Natur och miljö

MÄN Stockholm

Våra ord

Temautlysning

Mentalpiloterna

Ungas rätt till psykisk hälsa

Temautlysning

ABF Värmland 

Återhämtningsprogram för anhöriga

Temautlysning

Föreningen Lunds Fontänhus

Spring för livet

Temautlysning

Falkenbergs Fontänhus Vänner 

Frisk vågat

Temautlysning

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbundet Skåne

UPO Designjam

Temautlysning

Maskrosbarn

Skolkurage

Människors levnadsvillkor

Nattskiftet

FEST – Freedom, Equality, Safety and Trust

Människors levnadsvillkor

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 

Trygg idrott för Västerbottens unga

Temautlysning

Öppen Gemenskap

 LoL (Läs och Lyssna)

Temautlysning

Föreningen Allt jag säger är en bra idé

Att hantera stress och ångest i vardagen

Temautlysning

Anhörigas Riksförbund

Överlevnadstips för anhöriga

Temautlysning

School of Hard Knocks 

Förbättrade framtidsmöjligheter för barn och unga genom idrott

Idrott
Människors levnadsvillkor

Grassroot Soccer UK

Equalize!

Idrott

Svensk Live

Dare to Care: festivaler för samtycke

Kultur

FilmLab: Palestine

Öka filmkunnighet bland barn och unga i Palestina

Kultur

Läxhjälpen

Läxhjälpen goes Norrland

Människors levnadsvillkor

Kvinnojouren Lund

Stärkt psykisk hälsa för transpersoner och icke-binära

Temautlysning

IFSAP Halmstad

Social samvaro och rehabilitering för personer med schizofreni och liknande psykoser

Temautlysning

Guldstadens tjejjour

Förbättrad psykisk hälsa för unga tjejer

Temautlysning

Bufff Skåne - Barn och ungdom med förälder/familjmedlem i fängelse

Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga med förälder i fängelse

Temautlysning

Riksföreningen Äldres hälsa

Äldres psykiska hälsa

Temautlysning

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Stöd för unga, unga vuxna och män som förlorat närstående genom självmord

Temautlysning

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Motverka psykisk ohälsa med måltiden som verktyg

Temautlysning

Föreningen Balans Örebro län

Första hjälpen i psykisk hälsa för ungdomsledare

Temautlysning

Stjärnjouren

Förebygga och adressera psykisk ohälsa bland unga tjejer

Temautlysning

Tjejjouren Bellis

Förbättrad psykisk hälsa i skolan

Temautlysning

Attention Halmstad

Social samvaro för unga med neuropsykiatriska diagnoser

Temautlysning

War Child

Naturkraft – förbättrad psykisk hälsa för unga som flytt från krig och konflikt

Temautlysning

Studieförbundet Bilda sydväst

Vi sjunger hjärna, körsång för att stärka psykisk hälsa

Temautlysning

#porrfribarndom

Armkroken

Människors levnadsvillkor

RFSL Umeå

Mötesplats för unga hbtq-personer

Temautlysning

Gottsunda teater

”Du skrattar faktiskt också”, teaterföreställning om gränsdragning

Temautlysning

OCD-föreningen Uppsala län

Utbilda lärare om OCD och närliggande diagnoser

Temautlysning

Leonard Cheshire

Inkluderande utbildning för barn med funktionsnedsättningar i Zambia

Människors levnadsvillkor

Karavan

Tillsammans: nycirkus för samtycke

Kultur

Cherie Blair Foundation for Women

Stärka kvinnliga entreprenörer i Indonesien genom teknologi

Människors levnadsvillkor

Arkitekter Utan Gränser Sverige

Shelter: VR-teknik berättar om livet i flyktingläger

Människors levnadsvillkor

LAVA Dansproduktion

Morgondagens vittnen

Kultur

Trajosko Drom

En oförglömlig historia, Trajosko drom romano

Kultur

Age International

Global kamp mot åldersdiskriminering

Människors levnadsvillkor

Wikimedia Sverige

FindingGLAMs

Kultur

PotatoPotato Scenkonst

Riddare av tusen äventyr

Kultur

Suicide Zero

Insatser för att minska antalet självmord

Människors levnadsvillkor

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Fredsinsatser i Kamerun

Människors levnadsvillkor

KVAST

Repertoarrycket III – ökad jämställdhet inom konstmusiken

Kultur

Free Press Unlimited

Keeping it real

Kultur

En Frisk Generation

Ökad hälsa för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden

Idrott

Beyond Sport Foundation

Utveckla idrott som verktyg för social förändring

Idrott

Riksförbundet Sveriges Museer

Museerna som katalysatorer i demokratin – Framtidsprocess 3.0

Kultur

Make Equal

Allt vi inte pratar om – fritid och idrott

Idrott

MÄN

#eftermetoo – samtalsgrupper för män

Människors levnadsvillkor

Svenska Handbollförbundet

Handboll för alla

Idrott

Vimmerby IF

Inkluderande föreningsliv

Idrott

Kristna fredsrörelsen

Aktiv fredskultur

Människors levnadsvillkor

Svenska Burmakommittén

För ökad demokrati i Burma

Människors levnadsvillkor

Rainbow Riots

Konstnärliga samarbeten för jämlikhet

Kultur

Filmmakers Freedom of Speech & Impact

Jozi Gold

Kultur

Folkrörelsernas Konstfrämjande

Luleåbiennalen

Kultur

Water for people

Rent vatten och sanitet till samhällen i Bolivia

Människors levnadsvillkor

Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden

Måla för hälsan

Kultur

Doc Lounge

Doc Lounge Impact Hub

Kultur

Arabiska Teatern

Norrsken

Kultur

FilmCentrum

Glocal Film Festival

Kultur

Stiftelsen MusikBojen

Musikterapi för barn och unga

Kultur

Studieförbundet Bilda

Ett digitalt verktyg för effektivare kulturellt utbyte

Kultur

Arbetets museum

Det resande demokratilabbet: en vandringsutställning om propaganda och källkritik

Kultur

Better Cotton Initiative

Ge bönder träning och stöd för att odla hållbar bomull

Natur och miljö

Svenska FN-förbundet

Vård och stödinsatser för flickor och kvinnor i flyktingläger i Bangladesh

Människors levnadsvillkor

Kodcentrum

Lika förutsättningar för digitalt lärande

Kultur

Sveriges Kvinnolobby

Särskilda insatser för att öka utlandsfödda kvinnors valdeltagande

Människors levnadsvillkor

Goodsport

Inkluderande idrott

Idrott

Action for Hope

Stepping forward – konstnärlig skolning för syriska flyktingungdomar i Libanon

Kultur

Mossutställningar

Konstnärliga avsmyckningar – ett projekt om hållbar stadsutveckling

Kultur

Rare

Bättre förutsättningar för småskaliga fiskare och hållbart fiske

Natur och miljö

Stichting Hivos

Unga ledare utbildas för att skydda Amazonas regnskog

Natur och miljö

Al Kompis

Öka valdeltagandet bland utrikesfödda personer i Sverige

Människors levnadsvillkor

Glada Hudik-teaterns Supporterklubb

SCEN:SE – kultur för unga med autism och grava funktionsnedsättningar

Kultur

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 

Främjande av internationellt samarbete mellan journalister

Kultur

Women’s Refugee Commission

Ökade insatser för män och hbtq-personer som utsatts för sexuellt våld

Människors levnadsvillkor

Energy 4 Impact

Bättre försörjningsmöjligheter med tillgång till energi

Människors levnadsvillkor

Concern Worldwide

Ökad kunskap för att minska barn- och mödradödligheten i Kenya 

Människors levnadsvillkor

Kick 4 Life

Utbilda utsatta barn i Lesotho inom hälsa genom fotboll

Idrott

Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning

#ingenlitenlort – vandringsutställning om demokrati och samhällsengagemang

Kultur

Barnrättsbyrån

För att säkerställa barnets rättigheter

Människors levnadsvillkor

Göteborgs Dramatiska Teater

Kentaur – teater om sexuella ofredanden och övergrepp

Kultur

Fund for Global Human Rights

Stärkt skydd för naturresurs- och landrättigheter i Thailand och Burma

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Equality Now

Ökad jämställdhet genom att förändra diskriminerande lagar

Människors levnadsvillkor

FC Rosengård

Utbildning av kvinnliga fotbollsledare i Sydafrika och Sverige

Idrott

Fundacion Oceana

Ökat skydd för unika områden i Östersjön

Natur och miljö

Föreningen Live Green

Ungdomsengagemang genom hållbara musikfestivaler

Kultur

Cykelfrämjandet

Frihet på cykel – att främja cykling för alla

Idrott

Bágo cállid siebre skribent och författarförening

Författarcentrum Sápmi

Kultur

Stiftelsen Wanås Utställningar

Not a Single Story

Kultur

World Resources Institute

En digital plattform för att motverka fattigdom och klimatförändringar

Människors levnadsvillkor

BUFF Filmfestival

Buffilusk – kvalitetsfilm för barn och unga på sjukhus

Kultur

Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Idrott

Lars Tunbjörks Stiftelse

Att bevara och förmedla ett kulturarv

Kultur

SDSN Association Inc

Globala lösningar för hållbar markanvändning

Natur och miljö

Ecce Homo- Se människan

Kung Kristina Alexander, utställning och teater om transpersoners historia

Kultur

Natural Resources Defense Council

Stöd till övergången till ren energi på landsbygden i Kina

Natur och miljö

Molièreensemblen

Millas Mirakel, teater mot kränkningar och psykisk ohälsa

Kultur

Fauna & Flora International

Insatser för att rädda de sista störfiskarna

Natur och miljö

Last Mile Health

Utbilda hälsoarbetare i Liberia

Människors levnadsvillkor

HM Drottning Silvias stiftelse - Care About The Children

Stöd och trygghet till barn på flykt

Människors levnadsvillkor

WASH United

Ökad kunskap om hygien och menstruation genom idrottsaktiviteter

Idrott

Rocky Mountain Institute

Innovativa och hållbara transportlösningar i Indien

Natur och miljö

Skånes hembygdsförbund

Att berätta om kulturarvsföremål med hjälp av ny teknik

Kultur

Föreningen Folkoperans Vänner

Att ha en röst – nationell satsning om att integrera amatörkörer i operan

Kultur

Svenska Basketbollförbundet

Game Changer – stärka idrottsledare för att motverka utanförskap

Idrott

Raoul Wallenberg Academy

Nationell manifestation för civilkurage och medmänsklighet

Kultur

KLYS/KRO och Sveriges Konstföreningar

Konsten att delta – mentorskap för utlandsfödda konstnärer

Kultur

SIWI

Minska utsläpp för att undvika antibiotikaresistens

Natur och miljö

One Acre Fund

Minskad fattigdom och hunger

Människors levnadsvillkor

Women for Women International

Stärka utsatta kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo

Människors levnadsvillkor

Författarcentrum Väst

Jag skriver i dina ord – satsning för nyanlända gymnasieelever

Kultur

Söndrebaljsoperan

The Weave – ett operaprojekt i samarbete mellan Bangladesh och Sverige  

Kultur

RFSL

Stolt – att öka medvetenheten om hbtq-rörelsens historia

Kultur
Människors levnadsvillkor

Wildhood Foundation

Lokala insatser för att bekämpa tjuvjakt och bevara hotade djur

Natur och miljö

African Parks Network

Bekämpa tjuvjakt och bevara biologisk mångfald i Kongos nationalpark

Natur och miljö

Solar Sister

Innovativa lösningar för spridning av klimatsmart energi

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

The Environmental Law Institute

Stärka Indonesiens miljöskydd för att bevara den biologiska mångfalden

Natur och miljö

Kolmårdens insamlingsstiftelse

Bekämpa tjuvjakten av utrotningshotade djur i Kenya

Natur och miljö

Konsthall C

Bomassan

Kultur

Umeå Teaterförening

En levande stand up kultur i Norrlands inland

Kultur

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods)

En ny hållbar sanitetslösning

Människors levnadsvillkor
Natur och miljö

Romska kulturcentret i Malmö

Romsk hantverk – igår, idag, imorgon

Kultur

Mercy Corps

Miljövänliga spisar ger förbättrad hälsa för människa och klimat

Natur och miljö

Funkisglädje

FunkisFestivalen

Kultur

Svensk Live

Sveriges nya konsertarrangörer

Kultur

Brynäs IF

Samverkan för att öka ungdomars utvecklingsmöjligheter

Idrott

Hornbill ideell förening

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Kultur
Natur och miljö