Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, en viktig gemensam reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

På Postkodstiftelsen värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du som besöker vår hemsida, prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller ansöker om projektstöd känner trygghet med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgift, behandling och ansvar

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom namn och adress men även bilder och ljudupptagningar. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vid besök på vår hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens men uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som vidtas med personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Postkodstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Typer av behandlingar

Personuppgifter som lämnas i samband ansökan om projektstöd sparas bara så länge som det krävs för administration av ansökan. Vid ett eventuellt beviljande av projektstöd regleras den mer omfattande hanteringen av personuppgifter i det Avtal för projektstöd som vi då upprättar.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig från nyhetsbrevet raderar vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser.

Ändamålet med behandlingarna

När du skickar in en projektidé eller anmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev via vår hemsida tar vi in vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan eller administrera din prenumeration.

När du tar kontakt med oss för specifika frågor kring vårt stöd eller dylikt använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

När du söker lediga tjänster eller skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Användningen av cookies och andra tekniska applikationer

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik används på den här webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen, analysera trafiken, samt för optimering av webbplatsen. Ingen personlig information (såsom e-postadress eller namn) sparas.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

På vår webb finns även applikationer som länkar till sociala medier, såsom en Facebook- och en Instagram-knapp. Dessa funktioner kan samla vissa personuppgifter, såsom IP-nummer. Denna integritetspolicy gäller inte dessa funktioner utan din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn hos de företag som tillhandahåller dem.

Information som kan lämnas ut

Vi säljer eller delar aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål eller dylikt men vi kan dela med oss av information till andra företag och organisationer som behandlar informationen och data för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och uppfylla våra åtaganden. Vi har till exempel organisationer som hjälper oss att hantera nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar: Agio, Spektra, samt Novamedia Sverige AB. När dina personuppgifter delas med dessa organisationer sker det endast på ett sådant sätt som är förenligt med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, såsom för att kunna hantera ansökningar och distribuera nyhetsbrev. Vi förbinder oss också att ha personuppgiftsbiträdesavtal där så krävs genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi vill uppmärksamma dig på att Mailchimp, genom vilka vi distribuerar vårt nyhetsbrev och som vi också delar din e-post adress med för att du ska få vårt nyhetsbrev, använder så kallade beacons vilket är information om till exempel IP-adress och webbläsare som du delar när du öppnar din e-post. Vi använder inte personuppgifter utan bara generell statistik för att analysera räckvidden av nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Postkodstiftelsen behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss. Du har också rätt få dina personuppgifter rättade, raderade samt flyttade. Du kan också kontakta oss via mail.

Postkodstiftelsen arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras.

Version 1.0 upprättad maj 2018