Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Grannskapsinitiativet

– För levande, öppna och tillgängliga grannskap

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

En ideell förening eller allmännyttig stiftelse kan söka mellan 20 000–60 000 kronor för att genomföra aktiviteter inom ramen för Grannskapsinitiativet. 

  • Inom Grannskapsinitiativet ges projektstöd till nya aktiviteter i grannskapet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. Aktiviteterna behöver rikta sig till en allmänhet, till exempel alla barn eller seniorer i grannskapet. Grannskapet kan till exempel vara en by, bygd, tätort, småstad eller ett område inom en medelstor/stor stad.
  • Vi ser gärna projekt i grannskapet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa.
  • Projekten kan genomföras av många olika typer av ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer. Organisationen behöver ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
  • Projekten kan pågå i 1 till 9 månader och ska helt eller i huvudsak (dvs. till mer än 50%) finansieras av Postkodstiftelsens stöd.
  • Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

”Smidigt, enkelt och bra kommunikation. Vi kastade ihop ansökan och det har varit ett av de mest enkla projekten för oss att genomföra i form av kontakt och administration.”

SPARV – Spel i Arvika

”Vi är otroligt nöjda med dagen och oerhört tacksamma för stödet från Postkodstiftelsen att kunna anordna detta. Det har verkligen engagerat många i bygden och responsen och berömmet för genomförandet är fantastiskt. Vår yngsta deltagare var 1 år och vår äldste deltagare var 93 år. Det är absolut en ny tradition som ni hjälpt oss att starta och vi hoppas och tror att detta kommer växa och blir populärt.”

Ovanmons Samhällsförening