Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Grannskapsinitiativet

– För levande, öppna och tillgängliga grannskap

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns nu möjligheten att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra projekt i närområdet inom ramen för Grannskapsinitiativet. 

  • Vi ser gärna projekt i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa. Projekten kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive miljö-, kultur- och idrottsorganisationer.
  • Vi är övertygade om att det finns fantastiska idéer runt om i Sverige som kan bidra till förändring och engagera och involvera många av de människor som bor eller rör sig i närområdet. Om ni har en sådan idé, och uppfyller nedanstående kriterier, så ser vi fram emot att läsa er ansökan. 2-6 veckor efter att er ansökan inkommit får ni besked om stöd beviljas eller inte. 
  • Projekten kan pågå i 1 till 9 månader. Svenska ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser kan ansöka om ett projektstöd på mellan 20 000–50 000 kronor och projektet ska i huvudsak finansieras av Postkodstiftelsen. Har ni ett längre eller större projekt än så, så hänvisar vi till vår ordinarie ansökningsprocess.