20/10 2017

One Acre Fund får stöd för projekt i Malawi

One Acre Fund verkar i ett nytt projekt för att stötta småbönder i Malawi.

Genom detta projekt kommer de att öka sin matproduktion och därigenom minska hunger och fattigdom.