07/11 2017

Anti-doping i fokus

Postkodstiftelsen stöttar Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation i ett nytt projekt.  Utifrån tidigare erfarenheter samlas fakta kring doping och man tar fram ett utbildningsprogram för dels ungdomar i åldern 13-20 år som kan användas på tex gym eller i skolor. Utöver det kommer man också att ta fram ett utbildningsprogram riktat mot lärare, ledare och föräldrar.

– Marknaden för kosttillskott har ökat de senaste åren och flera av dessa produkter har visat sig innehålla preparat som är otillåtna och ohälsosamma. Vi är därför mycket glada över att stötta Professor Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation i detta projekt som sprider kunskap bland ungdomar om olika preparats negativa inverkan på kroppen. Detta gör att ungdomar kan göra medvetna val för att stärka sin psykiska och fysiska hälsa, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet.