Photo: Stefan Andersson

07/11 2017

Stöd till festival mot klimatångest

Många ungdomar känner idag oro inför sin egen och jordens framtid, en oro som kan leda till passivitet och hopplöshet. Föreningen LiveGreen Sweden kommer i en ny satsning med stöd från Svenska Postkodstiftelsen att arrangera hållbara musikfestivaler, samt att utbilda i hållbarhet.

– 80 procent av Sveriges unga säger sig ha klimatångest, men forskning visar att de som engagerar sig i samhälls- och miljöfrågor eller gör aktiva klimatrelaterade livsstilsförändringar, mår bättre och känner större framtidstro. Vi är därför stolta över att stödja LiveGreens arbete med att stärka unga människors egen kapacitet och främja deras samhälls- och miljöengagemang genom ekologiskt och socialt hållbara festivaler som blir mötesplatser för nya idéer i en annorlunda kontext, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.