08/3 2018

Jämställdhet i fokus

Postkodstiftelsen stöttar en rad projekt, både i Sverige och internationellt som verkar för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter.
Några av dessa är FC Rosengård som driver arbete för jämställd fotboll, Göteborgs Dramatiska Teater som med teater som verktyg förebygger sexuella övergrepp och kränkningar, WASH United som minskar stigmat kring mens genom upplysande arbete i form av interaktiva lekar, Equality Now som arbetar mot diskriminerande lagar i Mellanöstern, Nordafrika och forna Sovjetunionen, Women for Women International som stärker kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo, Sveriges Kvinnolobby som arbetar för att öka utrikesfödda kvinnors valdeltagande, Solar Sister som utbildar kvinnliga entreprenörer i att sprida klimatsmart energi och Girls Not Brides som bedriver arbete för att avskaffa barnäktenskap.