27/3 2018

Verksamhetsberättelsen för 2017 är här!

2017 var ett spännande och omvälvande år. Under året mottog vi 652 projektidéer och beviljade stöd till inte mindre än 80 nya projekt.

I vår verksamhetsberättelse fokuserar vi lite extra på några av projekten från året som har gått.