18/4 2018

Fokusområden för 2018

Vi på Postkodstiftelsen drivs av övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Genom att arbeta på bred front och utgå från aktuella samhällsutmaningar, är vi övertygade om att vi på bästa sätt kan bidra till en positiv förändring.

Under resten av detta år kommer vi att fokusera särskilt på följande områden:
– God hälsa och välbefinnande
– Hållbara hav
– Hållbar konsumtion och produktion
– Demokrati och yttrandefrihet

Det innebär att vi är särskilt intresserade av projekt inom dessa områden, samtidigt som vi är fortsatt intresserade av alla projekt som verkar för en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar.

Varmt välkommen med er ansökan!