08/5 2018

Hållbara hav

Överfiske, havsförsurning, nedsmutsning, föroreningar, invasiva arter och förstörda habitat i våra hav är några av nutidens främsta samhällsutmaningar.

Alla dessa bidrar till att världens hav, tillika vår framtid såsom vi känner idag, får ohållbara konsekvenser. I Sverige, där Östersjön är en av de största utmaningarna som Sverige står inför, såsom internationellt, är läget akut, inte minst på grund av att haven skrider över gränser och det krävs smarta innovativa lösningar, partnerskap och samarbeten för att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Därför har Postkodstiftelsen valt hållbara hav som ett av våra fokusområden. Vi är intresserade av projekt som jobbar nationellt som internationellt, stort som smått då vi ser stora kopplingar till andra frågor såsom klimat och biologisk mångfald.

Varmt välkomna med er ansökan!