21/5 2018

Hållbar konsumtion och produktion

Frågor som överkonsumtion, resursineffektiv produktion, matsvinn och bristande hantering på avfall är idag mer aktuellt än någonsin då planeten står inför stora utmaningar. Hållbar konsumtion och produktion är därför ett av fokusområdena för Postkodstiftelsen under detta år. Vi är intresserade av olika innovativa lösningar och idéer för att ta sig an och uppmärksamma dessa frågor.

Satsningar inom hållbar konsumtion och produktion påverkar olika delar av samhället, den har kopplingar till andra samhällsutmaningar och kan förbättra levnadsvillkoren för många samt ha en positiv påverkan på klimatet. Sverige står inför stora utmaningar kring hållbar konsumtion och därför är vi intresserade av satsningar som främjar just detta, även om hållbar produktion är minst lika angelägen. Ohållbar produktion är mest brännande ur ett internationellt perspektiv därför söker vi långsiktiga satsningar som minskar problematiken kring dessa utmaningar.

Välkomna med er ansökan!