19/6 2018

God hälsa och välbefinnande

Vi på Postkodstiftelsen ser många utmaningar inom området god hälsa och välbefinnande, varför vi valt att ha det som ett av våra fokusområden för resten av detta år. Det är särskilt två inriktningar inom området som vi är intresserade av. Den ena inriktningen är psykisk ohälsa, då det ökar i Sverige. Det berör inte enbart den som är drabbad, utan alla.

Som ett led i detta tog vi under maj månad emot ansökningar inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”, där lokala projekt kunde söka upp till 200 000 kronor för att genomföra satsningar. Vi fick ett fint gensvar på denna utlysning och tog emot hela 179 stycken ansökningar. Just nu pågår arbetet med att bedöma ansökningarna.

Vi är också intresserade av större projekt som på olika sätt tar sig an utmaningar kring psykisk hälsa. Kanske har er organisation en idé?

Internationellt ser vi att vatten och sanitet är ett viktigt område. Trots att vissa förbättringar har skett så återstår fortfarande stora brister. Det är också någonting som påverkar en rad andra områden inom de globala målen såsom utbildning och jämlikhet.

Varmt välkomna med er ansökan!