10/10 2018

4,6 miljoner kronor till psykisk hälsa

I dag, den 10 oktober är det världsdagen för mental hälsa. I samband med det presenterar Postkodstiftelsen ett antal projekt som får stöd inom ramen för satsningen ”Psykisk hälsa genom livet”. Under våren gjorde Postkodstiftelsen en särskild utlysning, för att hitta lokala projekt som verkar för att bidra till psykisk hälsa.  Psykisk ohälsa brukar benämnas som en av vår tids stora folksjukdomar. Det är utbrett i livets alla skeenden. Bland unga ökar symptom som ängslan och oro. Bland äldre är det en förändrad identitet i och med åldrande, samt försvagade sociala nätverk som påverkar. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den eller de som mår dåligt – det angår alla.

– Den psykiska ohälsan måste utmanas. Vi var övertygade om att det fanns mängder av engagemang för dessa frågor över hela Sverige och gjorde därför denna utlysning där organisationer kunde söka projektstöd för att genomföra lokala satsningar. Vi fick ett otroligt fint gensvar och vi är mycket stolta över vart och ett av de projekt som har beviljats stöd, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projekten som har beviljats stöd tar sig an utmaningen på olika sätt, och på olika platser i Sverige. De innefattar allt från att ta fram första hjälpen för psykisk ohälsa till att hålla i samtalsgrupper med unga tjejer, kartlägga äldres behov och önskemål i frågan, bedriva körsång för personer med minnessjukdomar, gruppträffar för personer med NPF-diagnoser och teater om gränsdragning. Och mycket mer.

Organisationerna som får stöd inom ramen för utlysningen är:

OCD-föreningen Uppsala Län
Stjärnjouren
Föreningen Balans Örebro Län
War Child
Ifsap Halmstad
Attention Halmstad
Studieförbundet Bilda Sydväst
Riksföreningen Äldres Hälsa
Tjejjouren Bellis
Guldstadens Tjejjour
Gottsunda Teater
SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd
Kvinnojouren Lund
Bufff Skåne (Barn och ungdom med förälder eller familjemedlem i fängelse)
RFSL Umeå, Umeå

Ytterligare projekt tillkommer inom de närmaste veckorna.