13/11 2018

26 projekt för psykisk hälsa

I november gick vi ut med ett antal av de projekt som fick stöd inom satsningen Psykisk hälsa genom livet.

Allt från att stötta barn och unga med en förälder i fängelse till att förebygga ätstörningar inom idrott. Det är innehållet för de lokala projekten som Postkodstiftelsen stöttar inom ramen för satsningen ”Psykisk hälsa genom livet”.

Under våren 2018 gjorde Postkodstiftelsen en särskild utlysning, för att hitta lokala projekt som verkar för att bidra till psykisk hälsa.  Psykisk ohälsa brukar benämnas som en av vår tids stora folksjukdomar. Det är utbrett i livets alla skeenden. Bland unga ökar symptom som ängslan och oro. Bland äldre är det en förändrad identitet i och med åldrande, samt försvagade sociala nätverk som påverkar hälsan. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den eller de som mår dåligt – det angår alla.

–  Den psykiska ohälsan måste utmanas. Vi var övertygade om att det fanns stort engagemang för dessa frågor över hela Sverige och gjorde därför denna utlysning där organisationer kunde söka projektstöd för att genomföra lokala satsningar. Vi fick ett otroligt fint gensvar och vi är mycket stolta över vart och ett av de projekt som har beviljats stöd, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

I början på oktober presenterades de första projekten som får stöd, och nu presenteras listan på samtliga projekt. Det är tydligt att psykisk ohälsa kan utmanas på olika sätt och att frågan engagerar många.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:

OCD-föreningen Uppsala län
Stjärnjouren, Sundbyberg
Föreningen Balans Örebro
War Child, Södertälje
Ifsap Halmstad
Attention Halmstad
Studieförbundet Bilda Sydväst
Riksföreningen Äldres hälsa
Tjejjouren Bellis, Österåker
Guldstadens Tjejjour
Gottsunda Teater
SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
Kvinnojouren Lund
Bufff Skåne
RFSL Umeå
Mentalpiloterna, Limhamn
Frisk & Fri, Umeå
Allt jag säger är en bra idé, teaterturné i Mälardalen och Norrbotten
MÄN Stockholm
ABF Värmland
Öppen Gemenskap, Umeå
Studieförbundet Vuxenskolan regionförbund Skåne
Falkenbergs Fontänhus
Lunds Fontänhus