Photo: Jan Lindblad jr

29/11 2018

Vi stöttar vårt 500:e projekt

Sedan 2007 har vi på Postkodstiftelsen förmedlat finansiellt stöd, såväl i Sverige som internationellt, till projekt som verkar för en positiv samhällsförändring. Tack vare Svenska Postkodlotteriets lottköpare har vi nu kunnat förmedla stöd till 500 projekt. Projekt nummer 500 är med föreningen Klimatriksdagen.

– Vi är otroligt stolta för vart och ett av dessa projekt och den skillnad de gjort för människor, djur och natur. Vårt projekt med föreningen Klimatriksdagen känns mycket angeläget givet klimatförändringarna, som blir mer och mer påtagliga, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsen arbetar brett och stöttar projekt som gör allt från att arbeta för barns rättigheter till att rädda vår miljö och den biologiska mångfalden, förändra normer genom konst och kultur och skapa social förändring genom idrott – och mycket mer! Förhoppningen är att de projekt som får stöd ska kunna skapa långsiktiga effekter. Bland övriga organisationer som just nu driver projekt med stöd av Postkodstiftelsen finns Glada Hudikteaterns supporterklubb, Stiftelsen Läxhjälpen och den ideella föreningen #porrfribarndom.

   – Tack vare stödet från Postkodstiftelsen kan Klimatriksdagen genomföra en rad aktiviteter och höja ambitionerna de närmaste två åren, allt med syfte att fortsätta lyfta klimatfrågan på den politiska dagordningen. Fokus sätts på europeisk klimatpolitik inför EU-valet 2019 och på att fortsätta följa upp klimatpolitiken på hemmaplan. Under våren 2020 planeras sedan en halvtids-Klimatriksdag för att följa upp vad som hänt sedan valet och se vad som krävs klimatpolitiskt för återstoden av mandatperioden. Stödet från Postkodsstiftelsen betyder enormt mycket för vår förening, det ger oss handlingskraft, energi och fler möjligheter att driva framåt arbetet med vår tids ödesfråga, säger Karin Sundby, ordförande för Föreningen Klimatriksdagen.