14/3 2019

7,5 miljoner till Clooney Foundation for Justice

Postkodstiftelsen stöttar Clooney Foundation for Justice med 7,5 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor kommer från Svenska Postkodlotteriets specialprojektsfond. Projektet Corporate Accountability Initiative, eller the Docket, angriper problematiken kring straffrihet och syftar till att adressera luckor och brister i internationell rätt vad gäller företagsrelaterade övergrepp mot mänskliga rättigheter och andra grova internationella brott. Inom projektet kommer Clooney Foundation for Justice att undersöka nätverk av utländska företag som gör sig medskyldiga till brott mot mänskligheten, samt verka för att dessa utkrävs ansvar.