22/5 2019

1,9 miljoner till Artscape

Svenska Postkodstiftelsen stöttar den ideella kulturorganisationen Artscape i deras satsning Artscape Saga. Artscape är en ideell kulturorganisation och Skandinaviens ledande aktör inom urban samtidskonst. 2014 genomförde Artscape Sveriges första gatukonstfestival någonsin i Malmö. Sedan dess har de stått bakom flera storskaliga projekt, som var och en tänjt gränserna för gatukonst i det offentliga rummet, bland annat i Göteborg 2016 och i Värmland 2017.

Nu stöttar Postkodstiftelsen Artscape med 1,9 miljoner kronor för deras projekt Artscape Saga. Artscape Saga är Artscapes hittills största och mest omfattande projekt, då tolv kranskommuner runt Göteborg, med start den 27 maj, kommer att fyllas av kreativa avtryck. Under tre veckor kommer internationella gatukonstnärer att, med utgångspunkt i klassiska folksagor, skapa bestående väggmålningar runt om i regionen. Artscape bjuder även in allmänheten att själva vara med och skapa permanenta konstverk tillsammans med erfarna konstnärer.

”Genom samarbetet med Svenska Postkodstiftelsen kan vi utveckla och fördjupa våra projekt. Stödet ger oss en unik möjlighet att utforska nya uttryck tillsammans med konstnärerna och allmänheten. Vi kommer även att tillsammans med Malmö Universitet undersöka de mer långsiktiga effekterna av projektet, något som inte hade gått att genomföra utan stödet från Svenska Postkodstiftelsen”, säger Tor Hedendahl, grundare och konstnärlig ledare för Artscape.

”Att få vara med och påverka sin lokala omgivning ökar känslan av delaktighet och samhörighet. Vi är därför stolta att tillsammans med Artscape skapa mötesplatser för medborgare som, tillsammans med konstnärer, medskapar konst för det offentliga rummet och därmed göra   ett   permanent   avtryck   på sitt   eget   närområde”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Artscape Saga pågår den 27 maj till 16 juni i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Läs om projektet här.