04/6 2019

Fogdö ny vice ordförande i Svenska Postkodstiftelsen

Thomas Fogdö blir ny vice ordförande i styrelsen för Svenska Postkodstiftelsen. Postkodstiftelsen är instiftad av Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av överskottet från lotteriet. Vid senaste utdelningen mottog Postkodstiftelsen 180 miljoner kronor.

Postkodstiftelsen är inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att snabbt, flexibelt och kunnigt förmedla stöd till olika typer av projekt och organisationer. Stödet är alltid tidsbestämt.

Thomas Fogdö började som styrelsemedlem i dåvarande Idrottsstiftelsen 2016 och valdes in i Postkodstiftelsen 2017. Han tar över som vice ordförande efter Göran Hägglund, som i sin tur går över till Postkodföreningens styrelse i augusti. Det sker sedan den tidigare styrelsemedlemmen Johan Menckel har avsagt sig sitt uppdrag sedan han tackat ja till en annan styrelsepost som är oförenlig med uppdraget i Postkodföreningen.

Postkodstiftelsens styrelse får nu följande utseende: Elisabeth Tarras-Wahlberg, ordförande, Thomas Fogdö, vice ordförande, Lena Adelsohn Liljeroth, ledamot, Abbe Ibrahim, ledamot samt Annika Levin, ledamot.