24/6 2019

1,5 miljoner till fotboll och trygga rum

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Futebol dá forca Sverige i ett nytt projekt.

Den ideella organisationen Futebol dá forca har funnits i Sverige sedan 2013 och använder fotboll som verktyg för att nå visionen om att alla tjejers lika värde, rättigheter och möjligheter världen över respekteras och tillgodoses.I nuläget har Futebol dá forca verksamhet från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Utöver Sverige har de också verksamhet i Mocambique och Zambia, och 23 andra länder över hela världen genom en digital plattform.

Nu stöttar Svenska Postkodstiftelsen Futebol dá forca med ett projektstöd på 1,5 miljoner kronor under 2019-2020. Projektet syftar till att stärka organisationens kapacitet genom att utbilda 700 kvinnliga fotbollsledare, som i sin tur kommer att nå 6 300 unga tjejer med fotboll som verktyg där de på en trygg plats förutom att spela fotboll också får kunskap om sina rättigheter och stärkt självkänsla.

”Vi möter en stor efterfrågan i hela landet bland tjejer och kvinnor som bara väntar på möjligheten att få engagera sig, och tack vare Postkodstiftelsens stöd kan vi nu fortsätta utvecklas och se till att fler tjejer får sina rättigheter tillgodosedda och inkluderade i Sveriges största folkrörelse som fotbollen är”, säger Frida Persson, verksamhetschef för Futebol dá força i Sverige.

”Att genom idrott åstadkomma social förändring kan vara en mycket effektiv metod. Vi är därför oerhört glada över att, tillsammans med Futebol dá forca, arbeta för att stärka tjejers fysiska och psykiska hälsa genom fotboll”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.