03/9 2019

Vilka är Älvräddarna?

Vi har intervjuat Esa Fahlén, som är projektledare på Älvräddarna.

”En ökad medvetenhet leder till större engagemang”

Älvräddarna – vilka är ni?

”Älvräddarna är en miljöorganisation som företräder livet i och kring vattendrag. Den bildades 1973, för att stödja kampen mot utbyggnad av våra sista älvar, en kamp som resulterade i att Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven fick status som nationalälvar och därmed även skydd mot utbyggnad.”, berättar Esa Fahlén.

Idag består Älvräddarnas arbete av att företräda miljön vid domstolsförhandlingar som berör olika former av ingrepp i vattendrag. De jobbar även med upplysning och opinion gentemot olika grupper. Genom lokala älvräddargrupper kan arbetet handla om att upplysa och informera för att öka förståelsen för biotopvårdande åtgärder. Biotopvårdande åtgärder handlar om att restaurera vattendrag som skadats. Man träffar också politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer och pratar om hur viktigt strömmande vattendrag är för att stärka den biologiska mångfalden.

Vad hoppas du att ni ska ha uppnått när projektet är slut?

”Vår förhoppning är att vi ska ha lyckats skapa en tryggare ekonomisk grund för Älvräddarna vilket gör att vi kan avlöna fler inom organisationen. Vi har en tro på att detta ska bli verkligt genom projektets arbete med att öka medvetenheten hos fler för vikten av fritt strömmande vattendrag. En ökad medvetenhet leder ju, som vi tänker, till större engagemang!”

Vilka är dina egna drivkrafter?

”Jag har under en längre tid sett hur vi behandlat våra strömmande vattendrag, hur profit och kortsiktighet fått styra beslut.Det måste bli en förändring.Jag har sett hur snabbt fiskar och annat liv återbesätter ett vattendrag, bara vi tagit bort de hinder som vi själva satt dit.

”Jag ser även att det finns så många enkla åtgärder att vidta som skulle ge otroligt mycket tillbaks.Det kan inte vara rätt att någon enskild person ska få nyttja ett strömmande vatten genom exempelvis ett småskaligt vattenkraftverk och därmed förstöra möjligheten för resten av vattendraget att växa sig livskraftigt.”