16/9 2019

Parkgömmet – ett roligt spel om allvarliga frågor

Joanna Lundqvist är arbetande ordförande för Change Attitude och berättar om deras arbete med Parkgömmet. Med stöd av Postkodstiftelsen tar Change Attitude fram spelet Parkgömmet. Spelet kommer från och med slutet av september att delas ut gratis till alla Sveriges grundskolor.

 Change Attitude – vilka är ni?
”Insamlingsstiftelsen Change Attitude är en svensk, innovativ kulturstiftelse, som verkar internationellt med syfte att uppmärksamma och skapa mobilisering mot sexualiserat våld mot barn. Change Attitude verkar genom konstens oöverträffliga kraft att beröra och bidra till förändring. Change Attitude initierar, samarbetar och skapar subtila konstprojekt av högsta kvalitet runt om i världen. Projekten vänder sig till olika målgrupper och tar sig olika uttryck i form av teater, film, foto, dans, spel etc. Vi samarbetar alltid med lokala barnrättsorganisationer. Respekten för barnets rättigheter utgör grunden för Change Attitudes arbete och till varje projekt finns en referensgrupp bestående av barn.”

Hur kom ni på idén till spelet Parkgömmet?
”Idén till Parkgömmet föddes för flera år sedan mot bakgrund av att fotograf Ulla Lemberg, som grundade Change Attitude 2011, såg hur brottsligheten ökade på nätet, samtidigt som hon såg hur barnbarnen spelade alltmer spel via mobilerna.”

”Parkgömmet är ett roligt spel, en kombination av ett klassiskt brädspel och ett datorspel, på ett allvarligt tema. Tillsammans med det lärarledda efterföljande samtalet är syftet med spelet att öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming. Spelet baseras på forskning av autentiska chattloggar vid Högskolan i Skövde. Metodmaterialet har utarbetats av experter inom barnrätt, pedagogik och psykologi.”

 Vilka är dina egna drivkrafter?
”Change Attitude är fast övertygade om att vi med gemensamma krafter kan eliminera denna grymma brottslighet så länge alla vågar se och agera. Min personliga drivkraft som ordförande för Change Attitude, är att det är en skam varje dag som vi tillåter denna tortyr att fortgå mot våra minsta människor. Detta säger jag mot bakgrund av att i över 10 år ha arbetat med att bevittna övergreppen genom mitt dåvarande arbete som ansvarig för ECPAT Hotline.”

Vad är på gång med Parkgömmet?
Nu väntar en lång turné runt om i Sverige med föreläsningar och deltagande på mässor, då vi tack vare Postkodstiftelsen kan dela ut 5000 exemplar av Parkgömmet kostnadsfritt till Sveriges alla grundskolor. Vår målsättning är att alla barn ska få denna kunskap.

På bilden syns Ulla Lemberg, grundare av Change Attitude och Joanna Lundqvist, ordförande Change Attitude. Foto: Nadia Dyberg.
Läs mer om projektet här.