19/9 2019

Körsång som förändrar

Vi har intervjuat Jonas Hagström, som är projektledare för The Rockin´Pots.

För fem år sedan tog Jonas Hagström, tillsammans med Rosmari Hagström, initiativet till det som kom att bli The Rockin´Pots. Starten för det var ett möte med en praktikant som var nyanländ.

”När vi hämtade honom så åkte vi ut till flyktingförläggningen som han bodde på. Vi kände då att vi ville hjälpa fler. Eftersom vi redan jobbade med körsång var det ett givet sätt. Vår drivkraft är att hjälpa människor”, berättar Jonas.

The Rockin´Pots är en kör för nyanlända, där man träffar personer som bott längre i Sverige. Man möts genom ett gemensamt intresse, sången och lär sig på samma gång svenska och får ett socialt nätverk.

”Det vi gör kan man göra med vad som helst, men sång är ett bra redskap”, förklarar Jonas.

Berätta! Varför är just sång så bra?
”Nästan alla har en relation till musik. Det är bra att hänga upp möten mellan människor på någonting. Har man en aktivitet är det lättare att prata. Det sker många positiva saker när man sjunger, det är bra för hälsan, men också ett bra sätt att lära sig språk. Det är en av de gruppaktiviteter som skapar en gruppkänsla snabbast!”

Jonas och Rosmari har länge burit på drömmen om att sprida konceptet med The Rockin´Pots till fler städer och när de kom i kontakt med Sveriges Körförbund kunde drömmen till sist bli verklighet.

”I sommar har vi jobbat med att ta fram repertoarer och låtar och i höst börjar vi öva, samt rekrytera nya medlemmar i körerna. The Rockin´Pots finns idag sedan fem år tillbaka i Östersund och kommer att utöka till att finnas i även Norrköping, Linköping, Göteborg och Boden. Vi har valt städer där vi ser att det funnits förutsättningar för att fortsätta efter projektets gång.”

Läs om projektet här.