Foto: NASA

23/9 2019

Närmare 3 miljoner kronor till Fredens Hus

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Fredens Hus i Uppsala med ett projektstöd på närmare 3 miljoner kronor. Projektet heter Dear Planet…, och pågår till och med slutet av 2020. Dess fokus är att öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet jobbar de för social hållbarhet, främst med fokus på barn och unga.

I projektet Dear Planet…kommer Fredens Hus att ta fram en utställning med upplevelsebaserade, pedagogiska rum som utmanar besökarna på olika sätt och uppmanar till att ta ställning i vår tids mest angelägna fråga. Genom utställningen vill man involvera besökarna i klimatfrågan genom engagerande och lösningsfokuserade upplevelser.

”Samarbetet med Postkodstiftelsen ger oss en fantastisk möjlighet att ta ännu ett steg iatt utveckla de pedagogiska verktyg vi jobbar med. Det känns också kul att samtidigt låtafler få tillfälle att lära känna Fredens Hus verksamhet och nå ut nationellt”, säger JesperMagnusson, verksamhetschef på Fredens Hus.

”Klimatfrågan är abstrakt, komplex och svår att förstå. Likväl är det angeläget att vi agerar och tar den till oss. Vi är därför väldigt glada över att tillsammans med Fredens Hus möjliggöra för nya sätt att presentera klimatförändringarna på och därmed också göra budskapen begripliga och relevanta för en bred publik”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet här.