Foto: Bengt Olsson, Sportfiskarna

25/9 2019

2,95 miljoner till Sportfiskarna

Vi stöttar Sportfiskarna med ett projektstöd på 2,95 miljoner kronor.

De får stödet för projektet Skolbäck från fjäll till kust, som pågår fram till sensommaren 2021. Projektet bidrar till att öka den biologiska mångfalden, samtidigt som unga får möjligheten att använda naturen som sitt klassrum.

Sportfiskarna är en ideell organisation som de senaste hundra åren jobbat för att det ska finnas rena vatten med friska fiskbestånd. Årligen genomför de hundratals undersökningar i fält med uppgift att mäta och bevaka fiskbestånd och restaurera och nyanlägga vattenmiljöer till förmån för fisk och andra djur och växter. I projektet Skolbäck från fjäll till kust riktar sig Sportfiskarna till skolelever som aktivt får ta del i det miljöförbättrande arbetet.

”Stödet från Svenska Postkodstiftelsen innebär att vi kommer att kunna starta verksamhet på nya platser. Vi fokuserar på Jämtland och Halland och siktar på att tusentals skolbarn i dessa områden kommer att engageras i ”Skolbäcken”, där vi tillsammans med skolklasser gör miljöåtgärder i vattendrag”, säger Sten Frohm, generalsekreterare för Sportfiskarna.

”Fysiska hinder i strömmande vatten påverkar artrikedomen i våra vattendrag i hög utsträckning. Vi är därför stolta över att tillsammans med Sportfiskarna förbättra vattendrag i Jämtland och Halland och i denna process även involvera skolelever och därmed också möjliggöra ett engagemang för vår natur och miljöfrågor”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet här.

Foto: Bengt Olsson, Sportfiskarna