02/10 2019

2,75 miljoner till Kollaborativet

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Kollaborativet med ett projektstöd på 2,75 miljoner kronor.

Kollaborativet är en scenkonstgrupp med bas i Malmö som verkar i mötet mellan bild- och installationskonst, rörelse och teater. Gruppen arbetar undersökande med ett scenpoetiskt språk som vänder sig till både barn och vuxna.

I projektet Jag är tid, jag är rum utforskar Kollaborativet metoder för att skapa scenkonstupplevelser som utgår från de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har. De vill även skapa nyfikenhet hos en bredare publik och bidra till en större bredd av kultur som på riktigt kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. Den första produktionen kommer att turnera i hela södra Sverige under våren 2020.

”För oss innebär stödet att vi kan fortsätta jobba på ett sätt där vår publik ingår i den konstnärliga processen. Med den gemensamma upplevelsen i fokus vill vi hitta en mötesplats för kommunikation som rör sig bortom de kodade språken”, säger Ellen Spens, projektledare för Jag är tid, jag är rum.

”Alla har rätt att på lika villkor kunna delta i kulturlivet men för barn och unga med funktionsvariationer är utbudet snävt. Vi är därför mycket stolta över att tillsammans med Kollaborativet skapa scenkonstupplevelser som utgår ifrån de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet här.