19/11 2019

”Jag ser att det gör skillnad”

19 november inträffar internationella mansdagen, därför har vi ställt några frågor till Vejde Gustafsson. Han är engagerad som samtalsledare i organisationen MÄN, som driver projektet #eftermetoo med stöd av oss på Postkodstiftelsen.För två år sedan, när #metoo briserade, var det många män som började att höra av sig till organisationen MÄN med sina funderingar om vad de kunde göra för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp. Organisationen satsade då på att få män att sätta igång samtal om frågorna. Vid det här laget har samtalsgrupper för män hållits över hela landet.

”Målet med samtalsgrupperna är att samla män för att under trygga former prata, men framför allt lyssna på andras reflektioner kring att vara och växa upp som pojke, kille och man. Något som de flesta aldrig riktigt gjort förut”, berättar Vejde Gustafsson, som är en av många samtalsledare.

Berätta! Vad gör du som samtalsledare?
”Min främsta uppgift att skapa förutsättningar för att de som är med i samtalsgruppen ska känna sig trygga att verkligen våga se på sig själva. Det krävs trygghet för att bryta tystnadskulturen och reflektera över på vilka sätt normer kring manlighet skadar andra och även oss själva.”

Hur kommer det sig att du är samtalsledare?
”För att det är väldigt lärorikt och utvecklande! Och jag ser att det gör skillnad i mitt och andras liv. Jag tror att aktiva och inlyssnande samtal mellan män kring frågor om manlighet och jämställdhet är nödvändigt för att män ska kunna tydliggöra för oss själva vad vi behöver ta tag i för att skapa ett jämställt samhälle.”

Vilka är dina egna drivkrafter?
”Jag får nya insikter om mig själv, om män som grupp och om vad det innebär att definiera sig som man varje gång. Jag får chansen att fundera på vem jag är, vem jag har blivit och vilka delar av mig som är starkt influerade av det faktum att jag är uppväxt som pojke och man.”

Läs mer om projektet här.