03/12 2019

”Futebol dá força bidrar till kunskap och välmående”

Vi på Postkodstiftelsen är stolta över att stötta Futebol dá força, en organisation som stärker tjejer genom fotboll. Futebol dá força skapar trygga mötesplatser, både på och utanför plan. Möt Morgaine Franksen, en av Futebol dá forças ledare!Genom vårt projektstöd har Futebol dá força möjlighet att utbilda fler ledare – och därmed nå fler tjejer! Vi har intervjuat Morgaine Franksen, en av de som har gått Futebol dá forças ledarutbilding.

”Jag valde att gå utbildningen för jag såg att deras sätt att se på ledarskap och organisationens värderingar stämmer överens om vad jag tycker. Jag ville så gärna lära mig mer om bra ledarskap. Jag ville vara med i denna rörelse då jag verkligen tror på allt de står för och hur de väljer att förbättra världen. Futebol dá força hjälpte mig och jag ville vara med och hjälpa andra.”, berättar Morgaine.

Vad tar du med dig från ledarutbildningen?
”Utbildningen betydde och betyder mycket för mig fortfarande, i många aspekter i livet, framförallt i min roll som lärare. Jag fick många bra konkreta tips på vissa övningar att göra med en grupp, ett lag eller en klass. Hur man som ledare ser till att alla känner sig välkomna, i och med att man lär sig att skapa en bra kultur i gruppen, laget eller klassen så bidrar det till att alla vågar vara delaktiga. Detta ville jag sprida vidare, den kunskap jag fick från alla utbildningar ville jag vara med att sprida då det behövs mer av detta i världen.”

Slutligen, vilka är dina drivkrafter?
Jag tror att mina drivkrafter kommer från att jag brinner för ungdomar och tror att världen hade blivit bättre om fler personer mår bättre. Futebol dá força bidrar till kunskap och välmående, jag som lärare och utbildad inom psykologi, kriminologi och sexologi, kan inte annat än att vara med i något som står för så bra saker. Jag tycker att om man kan vara med och hjälpa till att skapa en bättre värld för oss alla, så ska man göra det. Jag fick möjligheten att vara delaktig i Futebol dá força och skulle nog ångra det starkt om jag inte valt att hoppa på detta tåg.

Här kan du läsa mer om projektet.