16/4 2020

Respons Coronapandemin

Covid- 19 har spridit sig snabbt världen över och skapar nya utmaningar i hela samhället. För att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset, öppnar vi därför upp för möjligheten att ansöka om projektstöd mellan 50 000 – 200 000 kr.

Syftet med dessa projekt är att bidra till att lösa akuta behov och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper.

Uppdatering: nu är ansökan stängt.