17/4 2020

Fokusområden 2020

Vi på Postkodstiftelsen drivs av övertygelsen om att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Genom att arbeta på bred front, kunna vara flexibla och utgå från aktuella samhällsutmaningar är vi övertygade om att vi på bästa sätt kan bidra till en positiv förändring.

Vi har även förstått vikten av att jobba mer aktivt med vissa samhällsutmaningar som vi ser bidrar till en positiv synergieffekt i andra viktiga områden.

Här presenterar vi våra fokusområden under det kommande året.

Demokrati och yttrandefrihet, som har varit ett fokusområde även under de senaste två åren, fortsätter vi att jobba med. Vi ser en fortsatt negativ utveckling globalt med ytterligare begränsningar av yttrandefriheten och minskat demokratiskt utrymme för utsatta grupper internationellt samt minskad delaktighet i det demokratiska samtalet i Sverige. För att försvara och slå vakt om demokratin är vår övertygelse att så många som möjligt behöver känna sig delaktiga. Vi ser det därför som ett oerhört angeläget område,

Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald visar att det är angeläget att satsa på initiativ som bidrar till att bromsa klimatförändringarna samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Globalt fortsätter växthusgasutsläppen att öka, artutrotningen sker snabbare nu än hittills under mänsklighetens existens. Vi ser därför fram emot att jobba med organisationer i såväl Sverige som internationellt inom området ekosystem och biologisk mångfald samt klimat.

Som tidigare har vi en öppen ansökningsprocess och välkomnar därför även fortsättningsvis idéer utanför dessa fokusområden.