17/6 2020

4,4 miljoner till utsatta grupper under coronapandemin!

Svenska Postkodstiftelsen beviljar 4 403 900 kronor till projekt som snabbt kan genomföras, lösa akuta behov och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper.
Coronaviruset som orsakar Covid-19 har snabbt spridit sig världen över. Den pågående pandemin kommer att fortsätta leda till stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de mest utsatta i samhället. Isolering, otrygga hemmiljöer, arbetslöshet och rädsla för smitta kan leda till ångest, våld, utanförskap, psykisk ohälsa samt ekonomiska problem.

Under våren 2020 gjorde Postkodstiftelsen därför en särskild utlysning för att möta de akuta behoven och lindra konsekvenserna av coronapandemin hos utsatta grupper. Postkodstiftelsens övertygelse var att det fanns många fantastiska idéer som snabbt kunde implementeras och hade potential att leda till förändring. Resultatet av övertygelsen ledde till satsningen ”Respons Coronapandemin”.

– Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att kunna möjliggöra detta, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstifteslen.

Åtgärder för att hjälpa kvinnor, tjejer och barn i ohälsosamma hemförhållanden, insatser för att förhindra spridningen av covid-19 hos hemlösa, möjliggöra för individer i riskgrupper att få leveranser, bryta isoleringen hos äldre samt barn och unga med funktionsvariation är några av projekten som har beviljats stöd under ”Respons coronapandemin”.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:
ASOV Stockholm
BUFFF Skåne
CancerRehabFonden
Convictus
Emmaus Stockholm
Föreningen Tilia
Hej främling!
Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation
Kalmar läns museum
KRIS Stockholm
Läkarmissionen stiftelse för filantropisk verksamhet
Löparakademin
Motivationslyftet by Star for Life
Muralcentralen ideell förening
NSPH Stockholms län
Passalen!
Save the Orangutan
ShareMusic och Performing Arts
Skellefteå Röda Korskrets
Skyddsvärnet Göteborg
Somaya kvinno- och tjejjour
Stiftelsen Ester
Stiftelsen Trygga Barnen
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Tjejjouren Väst