20/10 2020

Postkodstiftelsen söker fler svenska miljöprojekt

Coronakrisen har idag världen i sitt grepp. Samtidigt befinner vi oss i en djup ekologisk kris. Trender vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. I slutet av juni släpptes Sustainable Development Report 2020 som visar på en negativ eller oförändrad utveckling för samtliga globala mål som relaterar till vår miljö. Detta gäller både för Sverige och globalt, och till följd av pandemin har även avgörande FN-möten skjutits upp. I Naturvårdsverkets senaste årliga uppföljning av Sveriges miljömål framgår att vi fortfarande har långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. I spåren av Coronakrisen riskerar miljöfrågor att prioriteras ned inom politiken och hos företagen, men samtidigt finns möjligheter att ställa om istället för att återgå till det ”normala”. Civilsamhället spelar en viktig roll i att sätta miljön högt på agendan framöver. I nuläget letar Postkodstiftelsen särskilt efter fler svenska miljöprojekt inom ramen för vår miljöstrategi.

Postkodstiftelsen vill se fler ansökningar från svenska organisationer inom följande två områden:

• Projekt som skapar lösningar på miljöproblem

Vi vill stötta fler projekt som tar sig an utmaningarna ovan och konkret kan förbättra vår miljö och fungera som goda exempel. Det kan handla om olika typer av pilotsatsningar, innovativa lösningar och svar på specifika sakfrågor. Projekten kan genomföras av såväl traditionella miljöorganisationer som andra organisationer inom civilsamhället, som inom kultur- och idrottssektorn.

• Projekt som stärker mindre svenska miljöorganisationer
För att stärka den svenska miljörörelsen vill vi stötta fler mindre svenska miljöorganisationer i att bli bättre rustade att nå sina mål. Det kan handla om aktiviteter för att utveckla och stärka er organisation, skapa ökad synlighet, långsiktig stabilitet och förutsättningar för att växa. Som mindre svensk miljöorganisation kan ni söka omkring 1 MSEK för ett till två års kapacitetshöjande projekt.

Svenska Postkodstiftelsens uppdrag är att stötta projekt som främjar en positiv samhällsutveckling. Stödet kan enbart sökas av allmännyttiga ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Under år 2020 har stiftelsen ett särskilt fokus på områdena ekosystem och biologisk mångfald samt klimat, men vi stöttar också miljöprojekt inom andra viktiga områden.

Uppfyller ni våra kriterier? Då är ni varmt välkomna med er ansökan! Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande.

Läs mer och ansök här.