25/8 2021

Lars Stjernkvist till Postkodstiftelsens styrelse

Lars Stjernkvist är Postkodstiftelsens senaste tillskott till styrelsen. Stjernkvist är tidigare politiker och generaldirektör.

– Jag har sysslat med mycket i livet men det var i föreningslivet det började: engagemanget i missionskyrkan i Motala, fotbollen och politiken har betytt mycket för mig. Därför känns det bra att få vara med i ett sammanhang där Postkodstiftelsen kan ge stöd till det ideella engagemang som betyder så mycket för enskilda – och hela samhället, säger Lars Stjernkvist.

Mellan 1991–98 var Stjernkvist riksdagsledamot. Åren 1998–99 tjänstgjorde han som generaldirektör för dåvarande Integrationsverket. Mellan 1999–2004 var han Socialdemokraternas partisekreterare. 2007 och 2020 var han kommunalråd i Norrköping, varav tio år som kommunstyrelsens ordförande.

– Med Lasse Stjernkvist förstärks Postkodstiftelsens styrelse ytterligare. Han tillför ny kompetens och omfattande erfarenheter av vårt svenska samhälle. I vårt arbete med att fördela Stiftelsens pengar på ett optimalt sätt är jag säker på att Lasse kommer att kunna bidra med både kunskap och engagemang, säger Elisabeth Tarras-Wahlberg, Postkodstiftelsens ordförande.

Postkodstiftelsens styrelse utgörs av ordförande Elisabeth Tarras-Wahlberg, vice-ordförande Thomas Fogdö samt ledamöterna Lena Adelsohn Liljeroth, Abbe Ibrahim, Jessica Cederberg Wodmar och Lars Stjernkvist.