Two young Mexican women, walking on a sidewalk on a tree-lined street

11/11 2021

Mexikos högsta domstol avkriminaliserar abort

I september skedde ett avgörande och historiskt ögonblick för mexikanska kvinnors rättigheter. Mexikos högsta domstol erkände enhälligt att bestraffning av abort utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att det strider mot konstitutionen.

Högsta domstolen beslutade emot att fängsla kvinnor som frivilligt genomgår en abort. Detta innebär att tvångsaborter fortfarande är straffbart, för att skydda kvinnors rättigheter när de själva inte vill avbryta sina graviditeter. Detta ger hela rättssystemet (domare och domstolar) mandat att fatta beslut med domstolens ståndpunkt om abort i beaktande.

Högsta domstolen debatterade även andra fall som rör abort. Som ett resultat av dessa debatter förklarades att det inte är upp till kongressen att definiera början på livet, vilket ytterligare bidrar till avkriminalisering på nationell nivå samt att staten är skyldig att alltid garantera tillgången till säkra aborttjänster och att samvetsvägran inte kan eller bör utgöra ett hinder.

Sammanfattningsvis representerar dessa domar tydliga budskap till alla mexikanska stater som inte erkänner kvinnors rätt att avbryta en graviditet frivilligt. Baserat på domstolens beslut bör regeringen i varje mexikansk stat där abort fortsätt är kriminaliserat ändra sina strafflagar och legalisera abort för att undvika att stå i motsättning till landets högsta domstol.

IPAS är hängivna i sitt arbete att fortsätta implementera sin ursprungliga plan att nå ett stort antal kvinnor som bort långt från staden Oaxaca, för att garantera medföljande till, och förutsättningar för säkra aborttjänster. Oaxaca har tydliga riktlinjer att tillhandahålla dessa tjänster, och IPAS åtagande att leverera dessa är intakt. IPAS verkar för möjligheten att tillgodose säkra aborter för kvinnor i hela landet.

Postkodstiftelsen stöttar IPAS projekt med 2 600 000 kronor, läs mer om projektet här.