01/9 2022

Intervju med Daniel Urey, Färgfabriken

”För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv,” Daniel Urey, processledare, Färgfabriken.

– Hej Daniel! Du har varit processledare för projektet Lyssna som avslutades för ett drygt halvår sedan. Berätta kort vad projektet handlade om och vad ni ville göra?

Lyssna handlade om att väva samman konsten, vetenskapen med människors engagemang och känslor för klimatet. Allt för ofta beskrivs ”den hållbara framtiden” utifrån teknikens lov. Vilket innebär att våra samhällen sällan lyssnar eller känner av den roll som människors känslor om klimatet har för att möjliggöra en framtid bortom invanda mönster på en individuell och strukturell nivå. Som konsthall ansåg vi på Färgfabriken att omställningen behöver ett narrativ som sträcker sig bortom tekniska innovationer, ett narrativ som aktivt inkluderar våra känslor. Det är här den skapande dialogen kommer in, där konsten, vetenskapen och ungdomars engagemang vävdes samman till utställningar, föreläsningar, workshops och publikationen ”Gräs utan blommor”. Lyssna som konstprojekt var också viktigt för oss som konsthall och även för våra partners, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall. Konsthallarna tog ställning! För visst har konsten något att säga om klimatförändringar, framförallt om vad för slags klimat det måste finnas för att möjliggöra alla sorters liv.


– Vilka skulle du säga har varit projektets största framgångar? Vad åstadkom ni? Vilka lärdomar drog ni?

Projektets största framgångar hänger delvis ihop med dess främsta lärdomar, vilka i sin tur hänger ihop erfarenheterna av Covid-pandemin. För visst anser vi att genomförande av alla tre utställningar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserums Konsthall är framgångar trots pandemin och alla dess påföljder. Men om vi verkligen pratar om framgångar så är det skapandet av Färgfabrikens ungdomsråd som än idag består och kommer att bestå. Egentligen ska denna ”framgång” tilldelas våra ungdomar, de som deltog i Lyssna, för det var dem som genom sitt engagemang lärde konsthallen hur vi bäst applicerar ett ungdomsperspektiv i en tid av pandemi men också i en tid där ungdomar ständigt är i rörelse så som fysiskt, mentalt och digitalt. Dessa framgångar och lärdomar är något som Färgfabriken värnar otroligt mycket om. Det är så vi bland annat förblir i kontakt med framtiden, genom ungdomsperspektivet och ungdomars delaktighet i vår programverksamhet. 


Daniel Urey med deltagare för projektet Lyssna.

– Covid bröt ut precis när vi startade upp vårt samarbete. Projektet blev påverkad av det också så klart, hur gjorde ni för att jobba igenom den perioden?

Som vi tidigare nämnde så hade pandemin en stor påverkan på såväl projektet och självaste konsthallen, men idag handlar det om konsekvenser som vi förmådde att vända till lärorika erfarenheter. De digitala aspekterna är något som vi, precis som många andra, tar med oss som nya sätt att bedriva en del av sin konst- och kulturverksamhet. Det möjliggör nya kontaktytor med en publik bortom dina fysiska begränsningar. Minns när vi hade parallella workshops med ungdomar på Färgfabriken, Skellefteå Konsthall och Virserum Konsthall kring temat hur naturen tystas och otystas. Det var en ny och härlig känsla av gemenskap. Men självklart hade konsthallen, precis som många andra kultur och publika verksamheter, en svår tid. En tid i rädsla, en tid av sorg, en tid av ovetskap där framtiden försattes i en stor parantes.


– Har projektet lett till några ringar på vattnet eller haft någon påverkan utöver det ni hade avsett, inom organisationen som ni kan ta med er framåt, eller utanför?

Lyssna har utan tvekan haft många ringar på vattnet bortom det som förväntades och bortom dess faktiska tid som projekt. Än idag och till och med imorgon ser vi spåren av Lyssna i våran verksamhet. Som det tidigare framgick så består ungdomsrådet och den täta dialogen mellan Färgfabriken, ungdomarna och forskare. Senast i våras så genomförde detta gäng en Vetenskapsfestival av ungdomar för ungdomar. Det var en underbar dag där fantasin och vetenskapen flödade, och som avslut på detta ett nybildat band som brände av två låtar. Samarbetet med flertal forskare har också fortsatt på ett otroligt givande sätt, numera med fokus på människans relation till trädgården som ett spegling av vår relation till naturen. Sist men inte minst det fortsatta samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall och Färgfabriken är också en konsekvens från Lyssna. Just dessa ringar på vattnet, vilka länkar samman konstscenen i norra, mellan och södra Sverige är något som vi på Färgfabriken värdesätter otroligt mycket. Tänk er att vara en konsthall som har möjligheten att fantisera om framtiden tillsammans med andra systerorganisationer!


Läs mer om projektet Lyssna här.