29/9 2022

Kören – undret från Östersund

Den 29 september är det premiär för dokumentären om kören The Rockin Pots på TV4. Dokumentären följer människors öden från flyktingförläggningen Grytan i Östersund, berättar om resan som de har gjort från hemlandet samt var de befinner sig idag med hjälp av kören. Dokumentären sprider hopp, lycka och gemenskap.

Delar av kören under en repetition inför slutkonserten i Oscarsteatern, juni 2022.

Vad är The Rockin Pots?

Kören The Rockin Pots startade på flyktingförläggningen Grytan utanför Östersund 2015. Syftet var att, genom sången, skapa möten mellan människor som annars aldrig träffas. Det visade sig även vara ett guldkorn för att lära sig det svenska språket.

Under flyktingvågen 2015 utlyste Kulturstiftelsen projekt som på något sätt främjar integration genom kultur på lokalnivå. En av organisationerna som beviljades stöd var The Rockin Pots som då startat sin kör i Östersund och genom vårt stöd kunde inspirera och sprida körsången till fler flyktingboenden i sin närhet i Jämtland.

För att sprida formatet och starta fler körer, togs projektet upp av Sveriges Körförbund 2018 som ansökte om finansiering hos Postkodstiftelsen. Totalt beviljades 2 430 000 kronor till projektet under fyra år. Inom projektet har körverksamheten kunnat fortsätta i Östersund, samt spridit sig till flera platser i landet. Integrationskörer finns nu i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Sundsvall.

– Många människor är osäkra inför det okända och vet inte hur de ska förhålla sig till varandra i nya situationer. Gemensamma intressen som förenar är ett sätt att skapa samhörighet där människors olikheter, bakgrund och förutsättningar förlorar betydelse. The Rockin Pots är en ideell kraft som på ett nytänkande sätt bidragit till att många etablerade och nyanlända svenskar har mötts i sin vardag, spridit glädje och positivitet genom sången. Vi är mycket glada över den gemenskap som de åstadkommit under den korta period de har varit verksamma, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare på Postkodstiftelsen. 

Projektet avslutades med en slutkonsert på Oscars Teatern i somras där alla körer deltog och sjöng tillsammans med Thomas Ledin, Amena Alsameai , Albin Lee Meldau med flera. Delar av konserten visas även i dokumentären.

Dokumentären är framtagen och finansierad av Svenska Postkodlotteriet.

Länk till dokumentären Kören – undret från Östersund.