14/12 2022

10 miljoner kronor till Ideell Kulturallians

Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om tio miljoner kronor för att genomföra projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering. Projektet ger det ideella kulturlivet möjlighet att orientera sig i det nya läget efter pandemin, och skapa nytt ideellt engagemang som får publiken att återvända.

– Vi är väldigt glada över det här nya samarbetet med Postkodstiftelsen. Många föreningar har små resurser och fullt upp med att få i gång och driva en ”normal” verksamhet igen – verksamhet som har gått på sparlåga under pandemin. Föreningarna behöver locka tillbaka medlemmar och publik och även nå dem som ännu inte är engagerade i föreningar och kulturliv. Stödet från Postkodstiftelsen är en viktig vitamininjektion som både ger hopp och ger utrymme för kreativitet, säger Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef för Ideell kulturallians.

Återhämtningen efter pandemin tar lång tid och ofta behöver föreningarna prova sig fram för att hitta rätt metoder. Att det nu blir en stramare kulturbudget gör det än svårare för föreningarna att få stöd till sin verksamhet eftersom budgeten får följdverkningar också på regional och lokal nivå. Att göra en gemensam satsning på ideellt kulturliv är Ideell kulturallians och Postkodstiftelsen sätt att försöka möta upp behoven. Nyorienterings-projektet bygger på direkta erfarenheter som kom fram under projektet Kulturens kapillärer som drevs under corona-pandemin för syfte att stötta ideellt kulturliv.

– Kultursektorn står fortsatt inför flera svåra utmaningar efter pandemin i form av medlemstapp, svårigheter att locka tillbaka publik och deltagare. Utmaningar som nu också ytterligare förstärks av inflationen och höjda el- och energipriser samt minskat stöd till kulturen. Vi ser att mindre kulturföreningar som verkar i det lokala är särskilt sårbara men de är samtidigt oerhört viktiga för tillgången till ett levande kulturliv över hela landet. Därför vill vi nu, genom denna nya satsning, tillsammans med Ideell kulturallians bidra till att fortsätta stärka och utveckla det ideella kulturlivet och se till att det är livskraftigt även framåt”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering

Projektet Kulturens kapillärer – Nyorientering pågår under 20 månader med start i januari 2023 och består av två delar:

  • Den första delen av projektet handlar om att utveckla arbetssätt och kulturprojekt i det nya läget efter pandemin, bland annat för att locka tillbaka medlemmar och publik. Ideell kulturallians håller en öppen utlysning med stöd till projekt som leds av lokala kulturföreningar. Föreningarna har själva initiativet, och visar i sin ansökan på vilket sätt de vill göra sin nyorientering.
  • Projektets andra del möter upp föreningarnas vilja att bygga kunskap om gemensamma frågor, att lära av varandra och att stärka nätverken. I samarbete med föreningar arrangerar vi kulturmöten för ideella föreningar på lokal och regional nivå.

Ideell kulturallians fördelar ekonomiskt stöd till cirka 200 aktörer inom den ideella kulturen under 2023 genom projektet. Ideell kulturallians följer projekten och arrangerar lokala och digitala kulturmöten för att stötta upp med kompetensutveckling, inspiration och nätverk fram till mitten av 2024. 

Läs mer om projektet på ideellkultur.se

Illustration: Jennifer NystedtVad resulterade Postkodstiftelsens och Ideell Kulturallians första stöd till lokala kulturaktörer? Filmen sammanfattar syftet och resultatet av satsningen.