28/2 2023

6,5 miljoner kronor till Inte bara idrott

Svenska Postkodstiftelsen beviljar 6 500 000 kronor till totalt 9 organisationer för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Satsningen går under namnet ”Inte bara idrott” och har som syfte att både bidra till förändring för målgruppen samt till att sektorn stärks.

Idrott kan engagera och inspirera personer och en stark idrottsrörelse som är inkluderande, jämlik och jämställd kan bidra till positiv social förändring. Samtidigt kan idrott som metod möjliggöra social förändring och adressera samhällets mest angelägna utmaningar som till exempel folkhälsa, segregation, klimatförändring, ojämställdhet och ojämlikhet.

I Sverige är idrotten landets största folkrörelse med över 3 miljoner medlemmar men idrott som metod för att möta samhällsutmaningar är relativt okänd.

  • Genom satsningen ”Inte bara idrott” vill vi möjliggöra för organisationer i Sverige att ta sig an angelägna samhällsutmaningar genom idrott, bidra till positiv förändring för de som nås av projektet och samtidigt inspirera andra att se idrottens enorma potential att möjliggöra förändring. Det finns ett behov av finansiering hos denna grupp aktörer och vi hoppas att vi genom denna satsning även kan stärka organisationerna, stärka sektorn och ta fram goda exempel på hur idrott kan möjliggöra social förändring, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsens ambition var att bevilja fem miljoner kronor inom ramen för denna satsning, men fler projekt fick stöd och totalt beviljades 6,5 miljoner kronor.

Organisationerna som får stöd för att genomföra projekt är:

  • Bara Vanlig Hälsa beviljas 550 000 kronor för att starta upp löpargrupper för personer med funktionsvariationer i Malmö,
  • Drömstort beviljas 900 000 kronor för att främja en aktiv livsstil och motverka utanförskap genom att erbjuda meningsfull fritid i form av spontanidrott och läxhjälp för unga i ytterstadsområden,
  • Gatans lag beviljas 830 000 kronor för att öka möjligheterna till träning och rörelse för hemlösa samt utvidga verksamheten till ytterligare en ort i Sverige
  • Hej Främling! beviljas 900 000 kronor för att öka utrikesfödda kvinnors kunskap om, och deltagande i, hälsofrämjande aktiviteter i fem regioner,
  • Norrköping Tillsammans beviljas 900 000 kronor för att förbättra hälsa, öka känslan av trygghet samt främja studiemotivationen hos barn och unga i ytterstadsområden genom att möjliggöra för fotbollsverksamheten Bollis att starta upp i flera platser i Sverige.
  • Real Fighter Sällskapet beviljas 620 000 kronor för att främja ökad fysisk och psykisk hälsa för unga vuxna som är s.k. ”hemmasittare” genom thaiboxning, dialog och kunskap.
  • Right By Me beviljas 900 000 kronor för att skapa bättre förutsättningar för tjejer med utländsk bakgrund att delta i idrottsrörelsen,
  • Sisters in Business beviljas 900 000 kronor för att genom idrottsaktiviteter och gemensamma träffar möjliggöra relationsbyggande möten och dialog mellan unga i ytterstadsområden områden och polis, socialtjänst och skola/lärare,
  • Skolyoga beviljas 900 000 kronor för att påvisa effekten av yoga- och meditationsövningar på elevers oro och stress genom att ta fram en effektmätningsmodell.

Läs mer om projekten här.