24/5 2023

Fördröjning av besked för kulturutlysningen

Vi har fått in många ansökningar inom utlysningen Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga. Vi vill därför informera om att det kan dröja längre än sex veckor för ett första besked.

Vi kontaktar respektive organisation som har sökt när första beslut har tagits.