Foto: Lora Stavreva för RESCUE

28/6 2023

Trygga platser för barn och kvinnor ger hopp till flyktingar från Ukraina

Sedan kriget i Ukraina startade har mer än 8 miljoner människor lämnat landet. De flesta flyktingar befinner sig i närliggande länder som ofta har låg kapacitet att bemöta flyktingarnas behov. I projektet ”Resilience in Moldova, Hungary and Bulgaria” arbetar International Rescue Committee (RESCUE) för att ge skydd och utbildning till kvinnor och barn som flytt kriget i Ukraina till Bulgarien, Moldavien och Ungern.


Det nyrenoverade centret i Sofia. Foto: Lora Stavreva

I respektive land drivs projektet av lokala krafter som bedriver den dagliga verksamheten på olika center. RESCUE guidar, stöttar och kapacitetsstärker organisationernas förmåga att bemöta framförallt kvinnor och barn. I Bulgarien, till exempel, driver organisationen ”For Our Children” (FOC) två center, ett i Sofia och ett i Plovdiv, där de arbetar direkt med barn med funktionsvariationer och ger stöd till familjer i utsatta situationer. Stödet från Postkodstiftelsen och RESCUE har inneburit att de kunnat växa från fem till 14 anställda som arbetar med fokus på flyktingar från Ukraina. Idag driver de 14 grupper med ukrainska barn i olika åldrar som kommer till de barnvänliga platserna i Sofia och Plovdiv.

Moa Stenholm, projektledare på Postkodstiftelsen tillsammans med en delegation från RESCUE besökte FOCs center i Sofia och Plovdiv. Under besöket i Sofia träffade de Oksana från Odessa som besöker centret flera gånger i veckan med sin 4 åriga son. Det har inte varit så lätt för Oksana att navigera i det nya landet och att hitta rätt stöd för sonens NPF diagnos, men sedan hon började besöka centret har hennes son kunnat gå på talterapi och motorisk terapi. Oksana har även kunnat få nya kontaktytor och tillgång till det bulgariska hälsovårdssystemet och andra sociala tjänster. Oksana betonar:

”Jag fick hjälp med remisser till hälsovårdssystemet och kulturell tolkning, så att vi kunde få en tydlig diagnos för honom. Utan en diagnos är det svårt att få hjälp. Om det inte vore för personalen här hade jag inte vetat vart jag skulle vända mig.”

Oksana är en av alla mammor som flytt Ukraina och får stöd av organisationen For Our Children Foto: Lora Stavreva

Moa Stenholm, tillsammans med Vesela Ananieva, Srebrina Efremova, från For Our Children, Zeeshan Hussain, Damjan Zdravev och Aleksandra Andjelic, från RESCUE, utanför centret i Sofia. Foto: Lora Stavreva

Moa och delegationen spenderade hela dagen på centret och träffade samordnare hos FOC samt andra mammor som besöker centret. De flesta av de anställda på centret som jobbar med projektet är själva ukrainska flyktingar.

”Det var verkligen intressant att få se aktiviteterna på plats och se de fantastiska lokalerna som organisationen har. Att få prata med mammorna om deras upplevelser av att komma till ett nytt land och hitta sätt att navigera där för att skapa så bra förutsättningar för sina barn som möjligt gav en djupare förståelse för organisationens och RESCUEs arbete med människor på flykt.”

Du kan läsa mer om besöket och projektet med RESCUE här.


Bakgrund om projektet

Moldavien, Ungern och Bulgarien brottas med egna socioekonomiska utmaningar och bristen på resurser kan skapa konflikter mellan lokalbefolkningen och de som har flytt krig. Den bristande kapaciteten i värdländerna, i kombination med de utmaningar som flyktingarna behöver hantera i form av eventuell posttraumatiska stress, en utmanande integrationsprocess och fortsatt höga stressnivåer, gör att risken för övergrepp och exploatering ökar, speciellt för kvinnor och barn. I projektet ”Resilience in Moldova, Hungary and Ukraine” kommer RESCUE att etablera totalt 12 center för att skapa trygga platser för kvinnor, flickor och barn som ger skydd från alla former av våld och förbättrar det mentala och psykosociala välmåendet samt ger barn och unga tillgång till ett inkluderande lärande. Projektet stöttas med 7 650 000 Kronor.


Under besöket i Bulgarien samtalade vi även med Damjan Zdravev som är programchef för RESCUE Balkan. Nedan kan du läsa en kort intervju med honom.

Damjan Zdravev, programchef för RESCUE Balkan. Foto: Lora Stavreva
  • Vilka är de största behoven för de ukrainska flyktingarna nu ett år efter att kriget bröt ut?

De ukrainska flyktingarnas främsta behov är att känna sig trygga och skyddade, för att i den mån det är möjligt minska stressen och en del av traumat de upplevt och det är vad vi har hittills gjort. Detta är fortsatta behov men vi ser även att vi måste börja tänka på mer på integrering i samhället. Förutom de trygga platserna och servicen för barn och kvinnor måste vi nu ett år senare tänka på andra tjänster vi kan erbjuda. Vi ser ett växande behov av utbildning och arbetsmarknadsintegration, så i det avseendet måste vi fortsätta vår dialog med flyktingarna. För RESCUE och våra partners är det viktigt att utforma våra program tillsammans med våra klienter för att se till att vi tillgodoser deras behov.

  • Vilken typ av stöd och mervärde har projektet gett de ukrainska flyktingarna?

For Our Children är en av många partners vi har i Central- och Östeuropa, och tack vare stödet från Postkodstiftelsen har vi etablerat ett program där fokus ligger främst på arbetet med barn och kvinnor. Vi har skapat en trygg och skyddande miljö där deltagarna lär sig hur de kan få tillgång till samhällsservice lär sig nya färdigheter och vägleds genom faciliterade diskussioner för att hantera stress och bygga upp sina liv igen. Tack vare stödet kan deltagarna skapa och etablera nya kontakter och vara en del av en gemenskap som kommer att stödja dem, och hjälpa dem att trivas i en annan miljö.

  • Vilka är de viktigaste lärdomarna efter ett års samarbete med For Our Children och andra samarbetspartners på Balkan? 

De viktigaste lärdomarna av att arbeta med våra partners är att upprätthålla ständig kommunikation och dialog med de ukrainska flyktingarna och vara uppmärksamma. Lyssna, var flexibel, var anpassningsbar, var påhittig så att vi ser till att människor känner sig trygga och skyddade. En annan viktig lärdom är att skapa gemenskap, känsla av trygghet och bygga förtroende tar tid, så även om vi vill reagera mycket snabbt måste vi ha tålamod. Vi behöver bygga hälsosamma relationer mellan jämlikar och partners så att vi kan hjälpa varandra och uppfylla våra uppdrag.  

En annan viktig lärdom är att vi efter ett års tid fortfarande lever med oförutsägbarhet. När kriget började var vi inte säkra på hur länge det skulle pågå eller vilken omfattning det skulle ha. Och ett år senare står vi fortfarande inför en hel del oförutsägbarhet. Att kunna planera och försöka utforma program lite mer långsiktigt skulle vara till stor nytta för både våra klienter, partners och vår organisation eftersom det skulle ge oss perspektiv på hur vi skulle kunna skapa ännu större effekt och göra de ukrainska flyktingarnas liv säkrare och bättre.