26/9 2023

Postkodstiftelsen fyller 20 år!

I två decennier har Postkodstiftelsen gett stöd till ideella organisationer i Sverige och runt om i världen. Under åren har stiftelsen fördelat två miljarder kronor till 1 000 projekt och inte nog med det så har en rad organisationer stärkts och kunnat ta nästa kliv i sin utveckling.

  • Jag är stolt över vårt arbete under dessa 20 år! Civilsamhället spelar en enormt viktig roll i vårt samhälle. Att bidra till starka, handlingskraftiga ideella organisationer som verkar för en positiv utveckling är ett uppdrag vi har tagit oss an i 20 år. Vår ambition är att fortsätta möjliggöra för organisationer att skapa förändring, utmana och inspirera i många år till, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Svenska Postkodstiftelsen stiftades 2003 av Svenska Postkodlotteriet AB, för att stödja aktörer som långsiktigt bidrar till en positiv samhällsutveckling och stärker civilsamhället. Sedan start har Postkodstiftelsen stöttat många olika och nytänkande projekt. Dessa har bland annat bidragit till en stärkt yttrandefrihet, skyddat vår miljö, värnat den biologiska mångfalden, hittat nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer samt verkat för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa. De har bidragit till att vidga perspektiv genom konst och kultur samt främjat social förändring genom idrott.Foto: Sportfiskarna

Postkodstiftelsen stöttar en bredd av olika typer av initiativ, från stora internationella miljöprojekt till små lokala som främjar gemenskap genom Grannskapsinitiativet. Denna variation har skapat en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer.

  • Svenska Postkodstiftelsens stöd har gjort att vi kunnat kapacitetsstärka fler än 45 000 personer inom konfliktlösning, information- och kommunikationsteknik och entreprenörskap i Mexiko, Sydsudan och Uganda. Stödet från Postkodstiftelsen också har stärkt oss som organisation, inte minst genom att tro på oss och våra idéer i ett tidigt stadie men även under de mest kritiska stunderna under vår resa, fortsätter han. Tack vare Postkodstiftelsens känsla för social innovation har fred skapats på mycket utmanande platser, säger Forest Whitaker, VD och grundare på Peace and Development Initiative, när vi intervjuade honom till vår Verksamhetsberättelse 2022.
Foto: Whitaker Peace and Development Initiative

Ett grundrecept för Postkodstiftelsens arbete har varit att stödja organisationer som tänker i nya banor, vågar vara pionjärer i sitt arbete och arbetar systematisk för att kunna nå långsiktiga resultat. Ta till exempel, Futebol da forca!

  • Stödet från Postkodstiftelsen gjorde det möjligt för oss att lägga resurser på att kvalitetssäkra vår metod, utbildning och handledning till både utbildare och ledare för att vi ska kunna fortsätta skala upp och nå fler. Vi har kunnat fokusera och prioritera kvalitet först, och kvantitet sen. Det har varit helt avgörande för att kunna nå den effekt vi vill nå, säger Cecilia Sefaee, Grundare och ordförande, Futebol dá força. Du kan läsa mer från hennes intervju här.

Postkodstiftelsens arbetssätt har också möjliggjort för 28 ideella organisationer i Sverige att skala upp sin verksamhet, och därefter kunna bli förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Det innebär att dessa organisationer, tillsammans med 32 andra, årligen får dela på Postkodlotteriets överskott om cirka en miljard kronor.

  • När vi väl började med större projekt inom artskydd och naturvård så var Postkodstiftelsen ett stort stöd. Inte bara finansiellt, utan vi fick både coaching och inspiration samt en hel del utmaningar på vägen. Dessutom, i en tid av pandemi och förändringar var Postkodstiftelsen flexibla i sitt stöd till oss och gav oss möjlighet att förändra vårt arbete så att det kunde genomföras under nya former, säger Stina Rigbäck, föreningschef på BirdLife Sverige.

Foto: Grubir Grewal, Canopy Planet


Genom åren har Postkodstiftelsens projekt gjort skillnad. Nedan hittar du några exempel.


Canopy Planet

120 miljoner träd beräknas huggas ner varje år för att göra viskos och användandet av träfibrer till textilier beräknas dubbleras inom några år. Canopy fick 2016-2018 stöd från Postkodstiftelsen för att vidareutveckla sitt initiativ CanopyStyle där textilföretag uppmanas att gå med och utesluta värdefull skog från sina leverantörled genom att ställa krav på producenterna, ställa om till alternativa material och höja sin röst för att skydda värdefull skog. 50% av viskosproduktionen är idag fri från värdefull skog mot 30% i slutet på projektet. Antalet företag som är med i CanopyStyle gick från 60 till 160 under projektet och är idag uppe i över 500! Läs mer om projektets framgångar här.


Kulturlyftet och etableringen av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 

Kulturlyftet som står bakom det numera årliga konventet Folk och Kultur erhöll tidigt stöd från Postkodstiftelsen för att kunna starta upp och etablera en ny mötesplats för kultursverige, där samtal om de mest angelägna frågorna för det svenska kulturlivet kunde föras. Stödet bidrog till att Folk och Kultur kunde gå från idé till verksamhet, forma och bygga upp en helt ny arena och plattform för kulturfrågor i Sverige och säkerställa att konventet kunde genomföras under de tre första åren. Till det första konventet 2018 kom runt 2000 besökare, vilket fördubblades till nästkommande år. Idag ses konventet som en självklarhet att besöka både från kultursektorns olika aktörer, politiker, beslutsfattare och en intresserad allmänhet. 


Equality Now

I många länder finns fortfarande så kallade ”marry you rapist”-lagar som gör det möjligt att undkomma straff för våldtäkt om förövaren gifter sig med offret. Equality Now fick 2017-2018 stöd från Postkodstiftelsen för att stärka lokala civilsamhällesorganisationer och påverka beslutsfattare i Mellanöstern och Nordafrika att se över och förbättra lagar som ska skydda flickor och kvinnor. Genom mobilisering och påverkansarbete på nationell, regional och internationell nivå lyckades Equality Now uppnå positiva resultat i flera länder. T ex upphävdes följande artikel i Palestinas stafflag: Legal proceedings shall be stopped against the perpetrator if a valid marriage is contracted between the offender and his victim.


Human Rights Watch

Det finns idag över 100 miljoner människor på flykt i världen och vi kommer alla ihåg flyktingkrisen 2015. Postkodstiftelsen gav 2016-2017 Human Rights Watch ett stöd för att säkra flyktingars rättigheter i Irak och Syrien samt flyktingar fast i Libyen och andra ställen på väg till Europa. Human Right Watch avslöjade missförhållanden på ett Irakiskt fängelse som ledde till att Iraks regering utredde förhållanden och föreslog att bygga ut fängelset. Organisationens rapportering kring situationen Syrien bidrog till att FNs generalförsamling antog en resolution som etablerar en mekanism för att utreda de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter dom ägt rum i Syrien sen 2011. En annan del av stödet användes för att etablera Human Rights Watch i Sverige vilket vi ju alla vet lyckades mycket bra! Human Rights Watch är idag förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2016.Foto: Equality Now


Se filmen om Postkodstiftelsens arbete genom åren.