23/1 2024

Folk och Kultur 2024

Onsdagen den 7 februari är det dags igen för Postkodstiftelsen att anordna ett seminarium på Folk och Kultur. I år berättar vi om våra aktuella prioriteringar på kulturområdet och ger exempel på tidigare och nuvarande satsningar och projekt som på olika sätt bidrar till att stärka och utveckla det svenska kulturlivet. Vi har också hämtat in några röster från ett antal organisationer som vi stöttar för att få höra deras perspektiv om vad ett stöd kunnat möjliggöra.
 
Vi kommer ge värdefulla tips till organisationer som funderar på att söka projektstöd från Postkodstiftelsen, och svara på frågor från scen eller efter programmet. Men vi är också intresserade av att få in era tankar och bjuder i slutet av seminariet in till en dialog kring hur vi som privat finansiär, bäst kan bidra till och skapa förutsättningar för ett rikt och starkt svenskt kulturliv. 

  • Tema: I en tid av nedskärningar – vilka insatser krävs för ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv i hela landet.
  • Plats: Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola
  • Tid: Onsdag 14:45 – 15:45

Här kan du hitta vår programpunkt på årets Folk och Kultur.

Varmt välkomna!